Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina krimināllietu par valsts amatpersonas bezdarbību saistībā ar valsts nekustamā īpašuma iznomāšanu

7. Jūlijs, 2005.

2005.gada 5.jūlijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir ierosinājis krimināllietu, konstatējot Krimināllikuma 319. panta otrajā daļā minētās noziedzīga nodarījuma pazīmes Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra darbībās.

2004. gada 17.novembrī šī valsts amatpersona noslēdza nomas līgumu par valstij piederoša nekustamā īpašuma kompleksa iznomāšanu uz divdesmit gadiem kādam uzņēmumam Mežaparkā par acīmredzami valstij neizdevīgu nomas maksu - 1500 latu mēnesī, kura netika noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

KNAB pārbaudē tika konstatēts, ka nav veikts minimālās nomas maksas aprēķins un tirgus nomas maksas analīze, piesaistot sertificētus nekustamā īpašuma vērtētājus, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās" prasībām. Šāda rīcība ir arī pretrunā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", Administratīvā procesa likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Tādējādi tika radīts būtisks kaitējums valsts varai, pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personu tiesībām un interesēm, kas izraisīja smagas sekas, radot kaitējumu lielā apmērā, kas atbilst Krimināllikuma 319.panta otrajā daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm.