Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina likumā definēt lobēšanu un nodrošināt tās atklātību

4. Marts, 2010.

Lai izpildītu Ministru kabineta doto uzdevumu par informācijas publisku pieejamību saistībā ar lobētājiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis koncepcijas projektu, kas paredz likumā noteikt lobēšanas un lobētāja definīciju. Ievērojot valdības prasību neuzdot visām iestādēm pienākumu publicēt to mājas lapās datus par lobētājiem, KNAB sagatavotā koncepcija paredz noteikt lobētājiem pienākumu publiskot informāciju par saviem lobēšanas pasākumiem, piedāvājot divus variantus, kā nodrošināt publisku pieejamību informācijai par lobētājiem un viņu aktivitātēm.

KNAB uzskata, ka, likumā definējot lobēšanu un nosakot tās tiesisko regulējumu, sabiedrībai tiks nodrošinātas iespējas iegūt informāciju par konkrētiem lobētājiem un viņu lobētajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem. Vienlaikus gan iedzīvotājiem, gan amatpersonām būtu skaidrs, kāda komunikācija ir uzskatāma par lobēšanu, nošķirot to no neatļautiem valsts amatpersonas ietekmēšanas veidiem.

Vienā no koncepcijas variantiem tiek piedāvāts izstrādāt speciālo likumu, definējot lobēšanu, nosakot lobētāju grupas, izveidojot vienotu lobētāju reģistru. Otrs koncepcijas variants paredz izdarīt grozījumus Iesniegumu likumā un Informācijas atklātības likumā, uzliekot par pienākumu iestādei, kurā veikti lobēšanas pasākumi, pēc pieprasījuma sniegt informāciju par šīs iestādes lobētājiem un viņu veiktajām lobēšanas aktivitātēm.

Koncepcijas projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 4.martā un ar to var iepazīties KNAB mājas lapas sadaļā „Koncepcijas”.