Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Kopš KNAB dibināšanas – 14 gadi

10. Oktobris, 2016.

Šī gada 10.oktobrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) aprit 14 gadu kopš tā dibināšanas.

Kopumā KNAB lietvedībā saņēmis un reģistrējis vairāk nekā 18 512 iesniegumus un sūdzības.

Īstenojot vienu no savām pamatfunkcijām – kontrolēt interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un tām noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu, KNAB administratīvā pārkāpuma lietu ietvaros pieņēmis vairāk nekā 1972 lēmumus, uzliekot naudas sodu par kopējo summu 95 835 EUR apmērā.

KNAB regulāri vada seminārus par korupciju, interešu konfliktu, valsts amatpersonu profesionālo ētiku, korupcijas riskiem medicīnā, korupcijas risku novēršanu publiskajos iepirkumos un pretkorupcijas pasākumiem iestādēs. KNAB darbības laikā  darbinieki organizējuši un piedalījušies vairāk nekā 870 izglītojošos pasākumus un seminārus, kopumā aptverot vairāk nekā 34 000 personu lielu auditoriju.

Korupcijas apkarošanas jomā kopumā KNAB kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis 298 krimināllietas pret 673 personām.

KNAB politisko partiju finansēšanas kontroles funkcijas ietvaros ir vērtējis partijām ziedoto finanšu līdzekļu likumību kopsummā 34,7 miljonu EUR apmērā, kā arī partiju finansējuma izlietošanu deviņās vēlēšanu kampaņās. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu pārkāpumiem naudas sodi piemēroti par kopējo summu 105 267 EUR.

Savas darbības laikā KNAB ir aktīvi strādājis arī pie normatīvo aktu pilnveidošanas – virzīti daudzi nozīmīgi tiesību aktu projekti gan interešu konflikta novēršanas, lobēšanas atklātības, valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas un fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanas jomā, gan pilnveidojot kriminālatbildību par koruptīviem nodarījumiem un tiesisko aizsardzību attiecībā uz amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās, gan pilnveidojot tiesisko regulējumu politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jomā. Līdztekus rosināti būtiski grozījumi vairākos likumos, kas saistīti ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās un pievienošanos konvencijās, kā vienu no būtiskākajiem var minēt KNAB līdzdalību Latvijas pievienošanai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD).

KNAB ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē. 2002.gada 10.oktobrī Saeima iecēla amatā pirmo KNAB priekšnieku, savukārt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas pilnā apjomā KNAB uzsāka veikt ar 2003.gada 1.februāri.

Paldies visiem KNAB darbiniekiem par sekmīgu darbu korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas nostājas pret korupciju!

KNAB priekšnieks sveic visus KNAB darbiniekus 14 gadu jubilejā.