Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB paveiktais 2016.gada pirmajā pusgadā

3. Augusts, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis iesniegšanai Ministru kabinetā un Saeimā Informatīvo ziņojumu par KNAB darbību no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

KNAB ziņojumā ietverta informācija par funkciju izpildi korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, kā arī par KNAB finanšu līdzekļu izlietojumu.

Veicot likumā noteiktās funkcijas valsts amatpersonu darbības kontroles jomā, 2016.gada pirmajā pusgadā KNAB pabeidza 218 pārbaudes. Atbilstoši savai kompetencei KNAB ir pārbaudījis 822 valsts amatpersonu deklarācijas, kas ir par 160 deklarāciju vairāk nekā 2015.gada pirmajā pusgadā, saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu. Papildus tam 107 gadījumos ir uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī ir pieņemti 118 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietā (2015.gada pirmajā pusgadā 104 lēmumi), ar naudas sodu sodot 77 valsts amatpersonas par kopējo summu EUR 6845 (2015.gada pirmajā pusgadā – 56 personas, EUR 5500).

Pārskata periodā par pretkorupcijas, interešu konflikta novēršanas, publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem un politiskās aģitācijas ierobežojumiem organizēta un novadīta 71 izglītojoša nodarbība, kopumā aptverot 3723  personu lielu auditoriju, t.sk. valsts amatpersonas un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, privātā sektora darbinieki (uzņēmēji), jaunieši, pedagogi, politisko partiju pārstāvji un mediju pārstāvji. Šī gada semināru dalībnieku skaits teju dubultojies, pieaugot par 1832 personām salīdzinājumā ar iepriekšējā gada šādu pašu laika periodu.

Lai savlaicīgi novērstu ar korupciju veicinošu normu izskaušanu normatīvo aktu projektos un ar korupciju saistītu likumpārkāpumu izdarīšanu, KNAB ir sagatavojis 42 atzinumus par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem citu institūciju izstrādātājiem tiesību aktu projektiem.

2016.gada pirmajā pusgadā prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu ir dubultojies, tie ir 12 kriminālprocesi pret 31 aizdomās turētu personu. Izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, KNAB tika uzsākti 11 kriminālprocesi.

Attiecībā uz politisko partiju finanšu līdzekļu kontroli, KNAB publicējis informāciju par partiju saņemtajiem ziedojumiem un biedru naudām 2015. un 2016.gadā - kopā 239 saraksti, kā arī 69 gada pārskati un to precizējumi un 1 vēlēšanu deklarācijas precizējums.

Veicot ziedojumu, biedru un iestāšanās naudu pārbaudes, KNAB amatpersonas pieņēma vienu lēmumu  par 2014.gadā pretlikumīgi izlietotā valsts budžeta finansējuma atmaksu valsts budžetā 1452,08 EUR apmērā (Nacionālās VIENOTĪBAS apvienība) un 6 lēmumus par pretlikumīgi 2014.gadā pieņemto ziedojumu atmaksāšanu valsts budžetā 28 086,94 EUR apmērā (No sirds Latvijai, Saskaņa, Vienoti Latvijai). Pārskatā periodā partijas un to apvienības atbilstoši KNAB pieņemtajiem lēmumiem ir atmaksājušas valsts budžetā pretlikumīgi saņemto finansējumu 48 664, 08 EUR apmērā un naudas sodus 572,30 EUR apmērā.

KNAB joprojām aktīvi iesaistās starptautiskās sadarbības aktivitātēs. Pārskata periodā KNAB piedalījies OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas plenārsēdēs, Publiskās pārvaldība komitejas sanāksmēs, GRECO plenārsēdēs. Pabeigta Igaunijas Tieslietu ministrijas projekta „Korupcijas mazināšana: koncentrējoties uz korupcijas apkarošanu privātajā sektorā” īstenošana, kura dalībvalstis ir Dānija, Igaunija un Spānija. Papildus tam KNAB pieredzes apmaiņas vizītēs uzņēma 6 ārvalstu delegācijas no Lietuvas, Marokas, Ukrainas, Uzbekistānas un Čehijas.

Informatīvais ziņojums

Prezentācija (PDF)

infografika_jpg_2015_kl_1pusgads1.jpg - 107.35 KB