Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 9.septembra spriedums

9. Septembris, 2013.

Par likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā un par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmuma par pieteicēja saukšanu pie administratīvās atbildības atcelšanu. Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā.

Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 9.septembra spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 11.janvāra spriedums