Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 18.maija spriedums lietā Nr.SKA-146/2012

18. Maijs, 2012.

Lai atzītu, ka pieteicējs ir atradies interešu konflikta situācijā, nepieciešams izvērtēt, vai pieteicēja kā amatpersonas un pieteicēja personiskās un mantiskās intereses ir saskārušās. Proti, vai pieteicējam kā indivīdam bija mantiska interese vai varēja tāda rasties, nosakot Nolikumā paredzētos nobrauciena limitus, tehniskās apkopes, riepu iegādes un transportlīdzekļa apdrošināšanas un citu Nolikumā paredzēto izmaksu apmērus. Šajā sakarā citastarp vērtējams, vai noteiktie transportlīdzekļa izmatošanas nosacījumi neatbilst pieteicēja dienesta vajadzībām nepieciešamajam un acīmredzami pārsniedz saimniecisku nepieciešamību, kas liecinātu, ka tiek segti izdevumi par transportlīdzekļa izmantošanu personiskām vajadzībām.

Augstākās tiesas Senāta spriedums