Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 26.marta spriedums lietā Nr.SKA – 68/2009

26. Marts, 2009.

No likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” tiesību normu jēgas un mērķa viedokļa būtiski, lai, pirmkārt, valsts amatpersona nepieņemtu tādus lēmumus, kuros tā ir ieinteresēta, un, otrkārt, lai arī sabiedrībai nebūtu šaubu par valsts amatpersonas iespējamu ieinteresētību lēmuma pieņemšanā. Šādas situācijas un šaubas tiek novērstas, valsts amatpersonai nevis nepieņemot lēmumus attiecībā uz sevi vispār, bet gan nenokļūstot interešu konflikta situācijā. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē tās ir divas atšķirīgas situācijas, un likums attiecas tikai uz pēdējo no tām.