Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 24.janvāra spriedums

24. Janvāris, 2007.

2007.gada 24.janvārī Administratīvā rajona tiesa izskatīja pēc Aivara Ē. pieteikuma ierosināto lietu par KNAB priekšnieka 2006.gada 24.janvāra lēmuma atcelšanu, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums par Aivara Ē. saukšanu pie administratīvās atbildības pēc LAPK 166.30 panta un sodīšanu ar naudas sodu Ls 50 apmērā par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībās" 7.panta sestās daļas 3.punkta un 9.panta pirmās daļas prasību neievērošanu, t.i., par valsts amatpersonai noteikto speciālo valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu.

Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 24.janvāra spriedums