Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 5.septembra spriedums

5. Septembris, 2013.

Par likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto aizliegumu veikt ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas skar amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, t.i., par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā, un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmuma par pieteicēja saukšanu pie administratīvās atbildības atcelšanu. Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā.

Administratīvās apgabaltiesas 2013.gada 5.septembra spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 5.decembra spriedums