Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 3.jūlija SPRIEDUMS Lietā Nr.SKA – 326/2008

3. Jūlijs, 2008.

Vārdkopa "valsts un pašvaldība" likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē; reformatio in peius aizliegums administratīvo pārkāpumu lietās

Latvijas tiesību normās, lai apzīmētu visu valsts jeb publisko pārvaldi kopumā (gan tiešo, gan pastarpināto valsts pārvaldi kā vienotu veselumu), tradicionāli tiek lietota vārdkopa „valsts un pašvaldības”. Šāda vārdkopa uzsver to, ka pašvaldības ir īpašas valsts pārvaldes institūcijas, kas no citām valsts institūcijām, tostarp citām atvasinātām publisko tiesību juridiskajām personām, atšķiras ar to, ka to augstākais orgāns – dome vai padome – ir demokrātiski leģitimēts un tāpēc var pieņemt politiskus lēmumus. Šī iemesla dēļ, kā arī lai novērstu iespējamu kļūdainu vai apzināti nepareizu tiesību normu interpretāciju, kas nepamatoti izslēgtu pašvaldības no tiesību normas tvēruma, likumos bieži vien tiek īpaši norādīts, ka tas attiecas arī uz pašvaldībām. Šāda norāde pati par sevi nenozīmē, ka likums neattiecas uz citām atvasinātām publisko tiesību juridiskajām personām. Šīs personas vārdkopas „valsts un pašvaldības” lietošanas gadījumos parasti paliek aptvertas ar jēdzienu „valsts”. Tieši tā ir interpretējamas arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas, kurās ir lietota vārdkopa „valsts un pašvaldības”.

Atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas – Rīgas brīvostas pārvaldes – valdes loceklis ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas izpratnē kā persona, kurai ir tiesības rīkoties ar valsts (Rīgas brīvostas pārvaldes) mantu un finanšu līdzekļiem.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 3.jūlija spriedums