Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 18.jūnija spriedums Nr.A-43-0797-08/17 lietā par valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšanu

18. Jūnijs, 2008.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.33 pants paredz administratīvo atbildību par valsts vai pašvaldību institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta pirmo daļu valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras.

No minētajām normām Administratīvās apgabaltiesas ieskatā izriet, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.33 pantā paredzētā pārkāpuma sastāva konstatēšana nav atkarīga no tā, vai pirms tam administratīvi sodīta pašvaldības institūcijā strādājošā valsts amatpersona jeb citiem vārdiem minētā kodeksa 166.33 pantā paredzētais pārkāpums ir atsevišķs pārkāpums, kura konstatēšana nav atkarīga no tā, vai kāda cita amatpersona iepriekš jau ir sodīta.

Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 18.jūnija spriedums