Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 21.oktobra SPRIEDUMS Lietā Nr.SKA – 294/2009

21. Oktobris, 2009.

Amats politiskajā partijā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju

Tēze: Atļauja nepieciešama valsts amatpersonas amata savienošanai ar citu amatu, un tās saņemšanas mērķis ir novērst valsts amatpersonas nonākšanu interešu konflikta situācijā, ētisku normu pārkāpumu vai kaitējumu tiešo pienākumu pildīšanai.

Tēze: Amats likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē ir arī darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros politiskajā organizācijā. Lai atzītu, ka persona ieņem amatu politiskajā organizācijā, jākonstatē, ka viņa ir pilnvarota veikt attiecīgajā organizācijā noteiktu darbu, veikt noteiktus pienākumus. Nevar būt amata bez noteiktām pilnvarām. Turklāt persona var ieņemt amatu minētā likuma izpratnē, arī nesaņemot par amata pienākumu pildīšanu atalgojumu.

Tēze: Personas, kas tiek ievēlētas amatos politiskās partijas teritoriālās nodaļas padomē vai valdē, vada un organizē partijas nodaļas darbu nodaļas kompetences ietvaros. Tādējādi politiskās partijas nodaļas padomes vai valdes loceklis ir amats likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju.

Tēze: Tas, ka persona administratīvā soda uzlikšanas brīdī vairs nebija valsts amatpersona, neatbrīvo viņu no administratīvās atbildības par pārkāpumu, ko viņa izdarīja valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas laikā. Tiesiska nozīme ir tam, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona bija valsts amatpersona.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 21.oktobra spriedums

Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 1.decembra spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 3.oktobra spriedums