Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 6.decembra spriedums

6. Decembris, 2010.

Par personas saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 panta, t.i.,  par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā. Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā.

Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 6.decembra spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 21.decembra spriedums