Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 31.augusta spriedums

31. Augusts, 2012.

Par likumā noteikto aizliegumu, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, pārkāpšanu, likumā noteikto pienākumu neievērošanu un par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmuma par pieteicēja saukšanu pie administratīvās atbildības atcelšanu. Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā.

Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 31.augusta spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 4.marta spriedums