Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Tiesu prakse

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 10.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-0188/2010

10. Jūnijs, 2010.

par apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā un likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 10.jūnija spriedums

Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 13.oktobra spriedums

Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 12.marta spriedums