Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

IKNL normu skaidrojumi

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, Birojs kontrolē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu.

 

Vai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums ir uzskatāms par atklātu konkursu?

14. Jūnijs, 2018.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums, vai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā izsludināts iepirkums ir uzskatāms par atklātu konkursu saistībā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu.

Par interešu konfliktu

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums par interešu konfliktu.

Par pašvaldības policista amata savienošanu ar dienestu Zemessardzē

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums par pašvaldības policista amata savienošanu ar dienestu Zemessardzē.

Par dāvinājuma un ziedojumu pašvaldībai pieņemšanu

14. Oktobris, 2016.

Tā kā publiskajās tiesībās darbojas princips atļauts ir tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu, publiskas personas institūcijai un valsts amatpersonai atļauts tikai tas, kas noteikts likumā.

Par maksātnespējas procesa administratora darbības savienošanu ar citu nodarbošanos

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, vai maksātnespējas administratorei ir jālūdz atļauja kādai institūcijai vai amatpersonai savienot maksātnespējas procesa administratora darbību ar citu nodarbošanos.

Par pašvaldības dome lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, ja no ziedojuma pieņemšanas nav pagājuši divi gadi

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums, vai pašvaldības dome var pieņemt lēmumu attiecībā uz ziedotāju, ja no ziedojuma pieņemšanas nav pagājuši divi gadi.

Par izglītības iestādes vadītāja (vietnieka) amata savienošanu ar saimniecisko darbību (sniedzot pedagoga pakalpojumus)

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums par izglītības iestādes vadītāja (vietnieka) amata savienošanu ar saimniecisko darbību (sniedzot pedagoga pakalpojumus) un par atļaujas nepieciešamību, amatpersonai strādājot citā izglītības iestādē.

Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amata savienošanu ar darbību biedrībā

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - Birojs) skaidrojums par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amata savienošanu ar darbību biedrībā (biedrības biedrs) un amatu biedrības valdē.

Par iestādes resursu izmantošanu

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, vai valsts pārvaldē strādājošs jurists drīkst pārstāvēt tiesā iestādes vadītāju (kura pakļautībā strādā) pārsūdzības lietā par disciplinārsoda piemērošanu iestādes vadītājam, par nepienācīgu amata pienākumu pildīšanu.

Par amatu savienošanu ostas valdes priekšsēdētāja vietniekam

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, kam ir jālūdz atļauja savienot amatus ostas valdes priekšsēdētāja vietniekam.