Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

IKNL normu skaidrojumi

Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, Birojs kontrolē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, kā arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu un papildu ierobežojumu ievērošanu.

 

Par interešu konfliktu

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums par interešu konfliktu.

Par pašvaldības policista amata savienošanu ar dienestu Zemessardzē

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums par pašvaldības policista amata savienošanu ar dienestu Zemessardzē.

Par dāvinājuma un ziedojumu pašvaldībai pieņemšanu

14. Oktobris, 2016.

Tā kā publiskajās tiesībās darbojas princips atļauts ir tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu, publiskas personas institūcijai un valsts amatpersonai atļauts tikai tas, kas noteikts likumā.

Par pašvaldības dome lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju, ja no ziedojuma pieņemšanas nav pagājuši divi gadi

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums, vai pašvaldības dome var pieņemt lēmumu attiecībā uz ziedotāju, ja no ziedojuma pieņemšanas nav pagājuši divi gadi.

Par maksātnespējas procesa administratora darbības savienošanu ar citu nodarbošanos

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, vai maksātnespējas administratorei ir jālūdz atļauja kādai institūcijai vai amatpersonai savienot maksātnespējas procesa administratora darbību ar citu nodarbošanos.

Par izglītības iestādes vadītāja (vietnieka) amata savienošanu ar saimniecisko darbību (sniedzot pedagoga pakalpojumus)

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja skaidrojums par izglītības iestādes vadītāja (vietnieka) amata savienošanu ar saimniecisko darbību (sniedzot pedagoga pakalpojumus) un par atļaujas nepieciešamību, amatpersonai strādājot citā izglītības iestādē.

Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amata savienošanu ar darbību biedrībā

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - Birojs) skaidrojums par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amata savienošanu ar darbību biedrībā (biedrības biedrs) un amatu biedrības valdē.

Par iestādes resursu izmantošanu

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, vai valsts pārvaldē strādājošs jurists drīkst pārstāvēt tiesā iestādes vadītāju (kura pakļautībā strādā) pārsūdzības lietā par disciplinārsoda piemērošanu iestādes vadītājam, par nepienācīgu amata pienākumu pildīšanu.

Par amatu savienošanu ostas valdes priekšsēdētāja vietniekam

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) skaidrojums, kam ir jālūdz atļauja savienot amatus ostas valdes priekšsēdētāja vietniekam.

Par Sociālā dienesta vadītāja vietnieces amata savienošanu ar asistenta pakalpojumu administrēšanu Sociālajā dienestā

14. Oktobris, 2016.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – Birojs) skaidrojumus, par Sociālā dienesta vadītāja vietnieces amata savienošanu ar asistenta pakalpojumu administrēšanu Sociālajā dienestā, uz laiku kamēr tiek pieņemts darbinieks, kurš veiks minēto asistenta pakalpojumu administrēšanu Sociālajā dienestā.