Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

KNAB administratīvi soda bijušo a/s „AirBaltic” valdes locekli

14. Decembris, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2011.gada 8.martā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par a/s „Air Baltic Corporation” valdes locekli Bertoldu Martinu Fliku (Bertolt Martin Flick), konstatēja, ka B.M.Fliks nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus, 8.panta pirmajā daļā noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību, kā arī 9.pantā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, jo viņš savienojis valsts amatpersonas amatu ar aizliegtu:

1. Valdes priekšsēdētāja amatu SIA „Baltic Airlines” laika periodā no 2010.gada 19.marta līdz lēmuma pieņemšanas brīdim, nesaņemot atlīdzību, bet 2008.gada 31.decembrī, esot a/s „Air Baltic Eastern” padomes locekļa amatā, noslēdzot līgumu par konkurences ierobežojumu Nr.4 (līguma darbības laiks līdz 2010.gada 31.decembrim) un par līguma izpildi laika periodā no 2010.gada 19.marta līdz 2010.gada 31.decembrim, saņemot ikmēneša atlīdzību 180 latu apmērā;
2. Valdes locekļa amatu SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” laika periodā no 2010.gada 1.marta līdz 2010.gada 31.augustam, nesaņemot atlīdzību, bet 2010.gada 1.aprīlī, esot SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” valdes locekļa amatā, noslēdzot līgumu par konkurences ierobežojumu Nr.1 un par līguma izpildi saņemot ikmēneša atlīdzību;
3. Darba līguma Nr.1, kas 2010.gada 1.martā noslēgts ar SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas”, izpildi un par to saņemot ikmēneša atlīdzību.

Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 7.panta piekto daļu B.M.Flikam bija aizliegts savienot valsts amatpersonas amatu ar amatiem privātās institūcijās. Par minētajiem pārkāpumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 28 un 166. 30 pantā.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz B.M.Flika saukšanu pie administratīvās atbildības,  tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, B.M.Flika personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim B.M.Fliks par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības. KNAB secināja, ka B.M.Fliks administratīvo pārkāpumu izdarīja apzināti. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, tika ņemts vērā fakts, ka B.M.Fliks turpināja savienot a/s „Air Baltic Corporation” valdes locekļa amatu ar aizliegtu SIA „Baltic Airlines” valdes priekšsēdētāja amatu

KNAB pieņēma lēmumu saukt Bertoldu Martinu Fliku pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 28 un 166. 30 panta par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu un sodīt ar naudas sodu 200 latu apmērā.

B.M.Fliks lēmumu apstrīdēja KNAB priekšniekam, kurš 2011.gada 25.maijā sākotnējo lēmumu atstāja negrozītu. B.M.Fliks KNAB priekšnieka lēmumu pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā, kura 2013.gada 9.augustā B.M.Flika sūdzību noraidīja. B.M.Fliks Administratīvās rajona tiesas spriedumu apstrīdēja Rīgas apgabaltiesā, bet tiesa 2013.gada 21.novembrī B.M.Flika apelācijas sūdzību noraidīja. Spriedums nav pārsūdzams un stājās spēkā tā sastādīšanas dienā 2013.gada 21.novembrī.

Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2013.gada 21.novembris.
Lēmuma izpildes datums: nav izpildīts (informācija aktuāla uz 03.01.2019.)