Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

KNAB administratīvi soda Valsts policijas amatpersonu

23. Februāris, 2015.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 15.janvārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Valsts policijas (VP) valsts amatpersonu Dmitriju Simirkovu, konstatēja, ka D.Simirkovs nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta sestajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus, jo viņš, nesaņemot VP priekšnieka vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauju, savienoja VP valsts amatpersonas amatu ar:

1) valdes locekļa amatu SIA „Bisness Outsourcing Services” no 2014.gada 11.jūnija līdz lēmuma pieņemšanas brīdim;
2) valdes locekļa amatu SIA „Grostel” no 2014.gada 23.maija līdz lēmuma pieņemšanas brīdim;
3) valdes locekļa amatu SIA „bdo Counsulting” (līdz 2014.gada 4.februārim SIA „Utha LTD) no 2013.gada 11.septembra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim;
4) valdes priekšsēdētāja amatu SIA „B+B Capital LTD” no 2014.gada 8.jūlija līdz 2014.gada 15.jūlijam;
5) valdes locekļa amatu SIA „SDKD” no 2009.gada 11.februāra līdz 2014.gada 2.jūlijam;
6) valdes locekļa amatu SIA „Asia Motors” no 2014.gada 10.aprīļa līdz 2014.gada 28.aprīlim;
7) valdes locekļa amatu SIA „Alils” no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 27.februārim;
8) valdes locekļa amatu SIA „CLP Trading” no 2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada 30.jūlijam;
9) valdes locekļa amatu SIA „SRS Trading” no 2013.gada 18.jūlija līdz 2013.gada 30.jūlijam;
10) valdes locekļa amatu OU „Juvas Leip” no 2014.gada 28.aprīļa līdz lēmuma pieņemšanas brīdim;
11) valdes locekļa amatu OU „Agro Valley Group” no 2014.gada 15.janvāra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim;
12) valdes locekļa amatu OU „TR Energy Group” no 2013.gada 26.novembra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim.

KNAB ņēma vērā Valsts policijas sniegto informāciju, ka D.Simirkovs, veicot VP valsts amatpersonas amata pienākumus, vienpersoniski vai koleģiāli nav veicis uzraudzības vai kontroles, vai sodīšanas funkcijas, slēdzis līgumus vai veicis citas ar amata pienākumiem saistītas darbības attiecībā uz augstāk minētajām komercsabiedrībām. D.Simirkovam kā valsts amatpersonai amata savienošana bija pieļaujama, ja būtu saņemta noteiktās valsts amatpersonas rakstveida atļauja.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz D.Simirkova saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, D.Simirkova personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Kā atbildību mīkstinošu apstākli KNAB ņēma vērā to, ka D.Simirkovs atzīst savu vainu  un vaļsirdīgi nožēlo izdarīto. KNAB konstatēja, ka D.Simirkovs pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB arī konstatēja, ka D.Simirkovam IKNL  normas bija zināmas, jo 2010.gada 12.maijā KNAB tika pieņemts lēmums D.Simirkova administratīvā pārkāpuma lietā par to, ka D.Simirkovs no 2009.gada 11.februāra līdz lēmuma pieņemšanas brīdim, savienoja VP Rīgas reģiona pārvaldes darbinieka amatu ar SIA „SDKD” valdes locekļa amatu, nesaņemot rakstveida atļauju.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu saukt Dmitriju Simirkovu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 30 panta un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.

Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2015.gada 6.februāris.
Lēmuma izpildes datums: nav izpildīts (aktuāls uz 2019.gada 3.janvāris).