Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

KNAB administratīvi soda bijušo Saeimas deputātu

27. Februāris, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2013.gada 16.aprīlī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Saeimas deputātu Ingmāru Čaklo, konstatēja, ka I.Čaklais nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešajā daļā noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus, jo viņš no 2010.gada 10.novembra līdz 2011.gada 31.maijam Saeimas deputāta amata pienākumu pildīšanai bez atlīdzības izmantojis deputāta palīdzei A.Ābelītei (Smalkajai) piederošo automašīnu „Nissan”.

Saeimas deputāts I.Čaklais ziedojumu Saeimas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai varēja pieņemt tikai pie nosacījuma, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona. Savukārt Saeimas deputāta I.Čaklā palīdze A.Ābelīte (Smalkā) nav uzskatāma par trešo nesaistīto personu, jo viņa kā Saeimas deputāta I.Čaklā palīdze atradās tiešā Saeimas deputāta I.Čaklā pakļautībā un pildīja dotos uzdevumus, kuru izpildes uzraudzību un kontroli veica Saeimas deputāts I.Čaklais.
Par minēto pārkāpumu ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 31 pantā.

Pieņemot lēmumu attiecībā uz I.Čaklā saukšanu pie administratīvās atbildības par valsts amatpersonai noteikto dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības neievērošanu, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, I.Čaklā personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Līdz lēmuma pieņemšanas brīdim I.Čaklais par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu neievērošanu pie administratīvās atbildības nav saukts.

Administratīvā pārkāpuma lietā KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai noteikto dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības neievērošanu, saukt Ingmāru Čaklo pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 31 panta un sodīt ar naudas sodu 70 latu (99,60 eiro) apmērā.

I.Čaklais lēmumu apstrīdēja KNAB priekšniekam, kurš 2013.gada 27.maijā sākotnējo lēmumu atstāja negrozītu.


Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2013.gada 27.jūnijs.
Lēmuma izpildes datums: nav izpildīts (aktuāls uz 2019.gada 3.janvāris).