Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

KNAB administratīvi soda Valkas novada domes priekšsēdētāju

23. Novembris, 2015.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 7.jūlijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Valkas novada domes (Dome) priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, konstatēja, ka V.A.Krauklis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 14.panta otrajā un trešajā daļā noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus.

V.A.Krauklis 2013.gada 7.novembrī noslēdza Nodomu līgumu, ar kuru Dome apņēmās atcelt 2013.gada 31.oktobra lēmumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši", Valkas pagastā", kā arī 2014.gada 2014.gada 9.jūnijā noslēdza dāvinājuma līgumu un 2014.gada 26.jūnijā piedalījās lēmuma pieņemšanā (un balsoja "par") par dāvinājuma līguma apstiprināšanu, saskaņā ar kuru Dome pieņēma nekustamo īpašumu "Drilles" no personas, kuras dāvinājums ietekmēja Domes 2013.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru tika:
1) atcelts Domes 2013.gada 31.oktobra lēmums "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši" (kurā ietilpa nekustamais īpašums "Drilles"), Valkas pagastā";
2) apstiprināts 2013.gada 7.novembra līgums "Nodoma līgums par dāvinājuma līguma noslēgšanu".

IKNL 14.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. To var pieņemt, ja sniedzējs ir kāda neiesaistīta trešā persona un ja tas neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Nekustamā īpašuma "Drilles’" dāvinātājs nav uzskatāms par neiesaistītu trešo personu, savukārt dāvinājums ir ietekmējis Domes lēmuma pieņemšanu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši".

Pieņemot lēmumu attiecībā uz V.A.Kraukļa saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, V.A.Kraukļa personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. KNAB konstatēja, ka V.A.Krauklis pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai noteikto ziedojumu pieņemšanas ierobežojumu neievērošanu saukt V.A.Kraukli pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 31 panta un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.

Lēmuma spēkā stāšanās datums: 2015.gada 31.jūlijs.
Lēmuma izpildes datums: nav izpildīts (aktuāls uz 03.01.2019.).