Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/
24.07.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

KNAB aicina neiesaistīties iestādes prestiža graušanā un nepatiesas informācijas izplatīšanā

2016-07-22

KNAB norāda, ka ir nepieļaujami iesaistīties valsts pretkorupcijas iestādes prestiža graušanā, nepārliecinoties par faktu patiesumu. Aicinām sazināties ar KNAB, kas sniegs patiesu un pilnīgu informāciju par faktisko situāciju.

KNAB administratīvi soda Viesītes novada pašvaldības SIA “Pērlīte“ valdes locekli

2016-07-22

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Viesītes novada pašvaldības SIA “Pērlīte” valdes locekli Initu Liepiņu, konstatēja, ka I.Liepiņa nav ievērojusi  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta  5.3 daļā un 9.pantā noteikto.

KNAB noraida Lietuvas uzņēmēju konfederācijas bažas

2016-07-21

KNAB aicina Lietuvas uzņēmēju konfederācijas vadītāju informēt KNAB, ja viņa rīcībā ir informācija par tādām koruptīvām darbībām, kas varētu apdraudēt “Rail Baltic” projekta realizāciju. Vienlaikus KNAB informēs savus sadarbības partnerus Lietuvas Īpašās izmeklēšanas dienestā par Lietuvas uzņēmēju konfederācijas vadītāja bažām un lūgs tās izvērtēt.

KNAB šogad kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nodevis vairāk lietu nekā iepriekšējos periodos

2016-07-20

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada pirmajā pusgadā prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtījis 12 kriminālprocesus pret 31 aizdomās turēto personu, sasniedzot labāko rezultātu pēdējo 7 gadu laikā.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” zaudē tiesvedībā pret KNAB

2016-07-20

Administratīvā rajona tiesa atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” pieteikuma par pienākuma uzlikšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt atbildi pēc būtības uz biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” 2015.gada 5.augusta iesniegumu.

KNAB administratīvi soda pašvaldības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli

2016-07-20

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 9.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Cesvaines novada domes kapitālsabiedrības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli Ināru Puķīti, konstatēja, ka I.Puķīte nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda SIA “Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce”" valdes locekli

2016-07-19

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 15.martā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA “Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” (SIA “Vecauce”) valdes locekli Induli Ieviņu, konstatēja, ka I.Ieviņš nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā (redakcijā līdz 2014.sada 31.decembrim) un 5.3 daļā (redakcijā no 2015.gada 1.janvāra) noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Balvu novada pašvaldības aģentūras    “SAN-TEX” direktoru

2016-07-18

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 23.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” direktoru Uldi Sprudzānu, konstatēja, ka U.Sprudzāns nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.

 

KNAB administratīvi soda Rīgas Stradiņa universitātes SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” valdes locekli

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Rīgas Stradiņa universitātes SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” valdes locekli Tomu Baumani, konstatēja, ka T.Baumanis nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā (redakcijā, kas spēkā līdz 31.12.2014.) un 5.3 daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda a/s “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētāju

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 25.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par a/s “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētāju Normundu Talci, konstatēja, ka N.Talcis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā (redakcija, kas spēkā līdz 31.12.2014) un 5.3daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Ķeguma novada domes priekšsēdētāju

2016-07-15

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 26.februārī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Robertu Ozolu, konstatēja, ka R.Ozols nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos aizliegumus.

KNAB administratīvi soda pašvaldības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli

2016-07-12

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 27.maijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Cesvaines novada domes kapitālsabiedrības SIA “Cesvaines siltums” valdes locekli Aivaru Baieru, konstatēja, ka A.Baiers nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieku

2016-07-12

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 30.jūlijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Valkas novada domes (Dome) priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu, konstatēja, ka V.Zariņš nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 14.panta otrajā un trešajā daļā noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda bijušo Valkas novada domes deputātu

2016-07-12

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 30.jūlijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Valkas novada domes (Dome) deputātu Ivaru Noviku, konstatēja, ka I.Noviks nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 14.panta otrajā un trešajā daļā noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda bijušo pašvaldības SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju

2016-07-11

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 29.septembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušo pašvaldības SIA “Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētāju Olitu Krastiņu, konstatēja, ka O.Krastiņa nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā, 7.panta piektajā daļā  un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Baldones Mākslas skolas direktoru

2016-07-08

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 17.septembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Baldones Mākslas skolas direktoru Tālivaldi Muzikantu, konstatēja, ka T.Muzikants nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus, jo veica ar valsts amatpersonas amata pienākumiem saistītas darbības, kas ietekmēja T. Muzikanta radinieces (sievas) personiskās un mantiskās intereses.

KNAB administratīvi soda Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju

2016-07-08

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2015.gada 4.novembrī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju Lauri Karlsonu, konstatēja, ka L.Karlsons nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu un 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputāti

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputāti Renāti Gremzi, konstatēja, ka R.Gremze nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Jāni Grigaļūnu, konstatēja, ka J.Grigaļūns nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputāti

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputāti Klaudiju Hēlu, konstatēja, ka K.Hēla nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Aigaru Kleinu, konstatēja, ka A.Kleins nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Jāni Ķezi, konstatēja, ka J.Ķezis nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Modri Mucenieku, konstatēja, ka M.Mucenieks nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Valdi Šīrantu, konstatēja, ka V.Šīrants nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputātu

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputātu Mārtiņu Vimbu, konstatēja, ka M.Vimba nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

KNAB administratīvi soda Ropažu novada domes deputāti

2016-07-06

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Ropažu novada domes deputāti Ingrīdu Amantovu, konstatēja, ka I.Amantova nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar publiskas personas mantu.

Maķedonijas delegācijas vizīte

2016-07-04

No šī gada 4. līdz 6.jūlijam Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē uzturēsies Maķedonijas Korupcijas prevencijas komisijas pārstāvju delegācija, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā.

KNAB administratīvi soda bijušo veselības ministru

2016-07-01

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Saeimas deputātu un veselības ministru Gunti Belēviču, konstatēja, ka G.Belēvičs nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 10.panta pirmajā daļā noteiktos komercdarbības ierobežojumus.