Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/
25.09.2016

Seko KNAB
Skaties KNAB
Spied PATĪK
Viegli
OECD vadlīnijas  multinacionālajiem uzņēmumiem
mazinam slogu
Nomaksāt!

Jaunumi e-pastā

8000 20 70

KNAB administratīvi soda bijušo SIA “Ķeguma stars” valdes locekli

2016-09-23

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 12.jūlijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušo SIA “Ķeguma stars” valdes locekli  Vladimiru Soboļevu, konstatēja, ka V.Soboļevs nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā (redakcija, kas spēkā līdz 31.12.2014.gada 31.decembrim) un 5.3daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda bijušo SIA “Talsu ūdens” valdes locekli

2016-09-23

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 16.jūnijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA “Talsu ūdens” valdes locekli (no 2013.gada 5.augusta līdz 2015.gada 19.februārim - valdes priekšsēdētājs)  Dāvi Kalmani, konstatēja, ka D.Kalmanis nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda SIA “Saldus siltums” valdes priekšsēdētāju

2016-09-23

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 27.aprīlī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA “Saldus siltums” valdes priekšsēdētāju Armīnu Miķelsonu, konstatēja, ka A.Miķelsons nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu un 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pienākumu.

KNAB administratīvi soda SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekli

2016-09-23

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 27.aprīlī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekli Aināru Labzovu, konstatēja, ka A.Labzovs nav ievērojis likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta 53.daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus un 8.panta pirmajā daļā noteikto amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību.

KNAB administratīvi soda Aknīstes novada domes deputātu

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Aknīstes novada domes deputātu Jāni Vanagu, konstatēja, ka J.Vanags  nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 10.panta ceturtajā un sestajā daļā noteiktos komercdarbības ierobežojumus un 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu.

KNAB administratīvi soda Krustpils novada domes deputāti

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Krustpils novada domes deputāti Inesi Jaksoni, konstatēja, ka Inese Jaksone  nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda bijušo Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2016.gada 14.aprīlī, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par bijušās Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rietumpierīgas pārvaldes valsts pārtikas inspektori Ingridu Viju Greitāni, konstatēja, ka I.V.Greitāne nav ievērojusi likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā noteikto noteikto aizliegumu.

KNAB administratīvi soda Jēkabpils novada domes deputātu

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Jēkabpils novada domes deputātu (vienlaikus Jēkabpils novada Leimaņu tautas nama vadītājs) Gintu Audzīti, konstatēja, ka G.Audzītis nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 11.panta pirmajā daļā valsts amatpersonām noteiktos aizliegumus.

KNAB administratīvi soda Smiltenes novada domes deputāti

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Smiltenes novada domes deputāti Tiju Zaļkalni, konstatēja, ka T.Zaļkalne nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda Rēzeknes pilsētas domes deputātu

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Rēzeknes pilsētas domes deputātu Aleksandru Irišinu, konstatēja, ka A.Irišins nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

KNAB administratīvi soda Durbes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

2016-09-21

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Durbes novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāju Skaidrīti Beņislavsku, konstatēja, ka S.Beņislavska nav ievērojusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 7.panta piektajā daļā noteiktos speciālos amata savienošanas ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus.

KNAB administratīvi soda Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieku

2016-09-20

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Volfu, konstatēja, ka A.Volfs nav ievērojis likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) 18.panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.