Šis raksts izdrukāts no KNAB mājas lapas http://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/party/
25.08.2016

8000 20 70

Informācija partijām un kandidātiem

Summa, kādu drīkst izlietot uz vienu balsotāju aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, par likuma ierosināšanu vai aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu 2014. gadā ir 0,04795 EUR.

Informatīvais paziņojums par izdevumu apmēru, kādu drīkst izlietot uz vienu balsotāju aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu vai aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu 2014.gadā.

2013.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas nosaka priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus attiecībā uz sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • reklāmas izvietošanu;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

 

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām (no 25. janvāra līdz 24. maijam) politiskā partija vai to apvienība priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 317 247,82 eiro.

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 2014.gada Saeimas vēlēšanām (no 7. jūnija līdz 4. oktobrim) politiskā partija vai to apvienība priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 422 997,09 eiro, ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām visos vēlēšanu apgabalos. Savukārt, ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tad priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz: Rīgā - 126 220,29 eiro; Vidzemē - 112 089,29 eiro; Latgalē - 64 886,49 eiro; Kurzemē - 56 118,49 eiro; Zemgalē - 63 682,53 eiro.

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru pirms Saeimas vēlēšanām

 

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta piekto daļu šie priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi attiecas uz priekšvēlēšanu aģitācijas periodu, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments.

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.

***

Aģitācijas veicējiem vai to pilnvarotajām personām līgumi par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu jāslēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai:

 • publiskās lietošanas ārtelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību vai attiecīgās publiskās ārtelpas īpašnieku (valdītāju);
 • publiskās lietošanas iekštelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar attiecīgo telpu īpašnieku (valdītāju).

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu. Tāpat ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta paziņojums Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

 • Paziņojums par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu (veidlapa Word un PDF formātos).
 • Paziņojums par labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanu (veidlapa Word un PDF formātos).

Informāciju lūdzam iesniegt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Brīvības ielā 104 k-2, Rīgā, LV-1001. Lai paātrinātu informācijas apriti, par iesniegšanas datumu tiks uzskatīts ieskanētas paziņojuma kopijas atsūtīšanas datums arī uz e-pastu agitacija[at]knab.gov.lv  vai faksu (fakss 67331150), ja vēlāk tiks saņemts oriģināls pa pastu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot jautājumus elektroniski, rakstot uz e-pastu jautajums[at]knab.gov.lv.

 

Administratīvā atbildība

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par likumā noteiktā paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu par to, par minētā paziņojuma sniegšanas kārtības pārkāpšanu vai par līgumu slēgšanas nosacījumu neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 430 eiro, bet juridiskajām personām — līdz 1 400 eiro.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas vai uzskaites kārtības neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — līdz 1 400 eiro.