Advanced search
    Clear filters
    Director of the KNAB, Mr. Jēkabs Straume
    Fotogrāfijā redzami KNAB, kā arī Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pārstāvji, kas ir kompetentā Norvēģijas institūcija godprātības un ētiskuma veicināšanā un atbildīga par pretkorupcijas izglītošanas sistēmu publiskajā pārvaldē.
    Logos of three institutions: Eirojust, Rijksrecherche, Paleis van Justitie