Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31. pantā noteikto informē sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem.

Informācija (tabulas veidā) par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem