Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31. pantā noteikto informē sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem.

Informācija tabulas veidā par valsts amatpersonu pieļautajiem likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem ievietota tīmekļa vietnē pēc lēmuma stāšanās spēkā un pieejama vienu gadu pēc lēmuma izpildes.

Atbildība

Atbildība par interešu konflikta situāciju pārkāpumiem
Skatīt vairāk