Biznesa darījumos nav pieļaujama kukuļošana, lai iekarotu tirgu vai gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo konkurences nosacījumus.

Semināri uzņēmējiem

Uzņēmums var pieteikties bezmaksas semināram, adresējot e-pastu Pirmās pārvaldes Otrās nodaļas pārstāvei Intai Nollei (Inta.Nolle@knab.gov.lv) vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja centrālajam e-pastam pasts@knab.gov.lv, vai nosūtot vēstuli (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010).

Informatīvie materiāli

Kopš 2014. gada 30. maija Latvija ir kļuvusi par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” dalībvalsti. Šī starptautiskā regulējuma mērķis ir sekmēt uz konkurences principiem balstītu starptautisko uzņēmējdarbību, nosakot dalībvalstu pienākumu novērst un izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos un atbildības piemērošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

OECD “Labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības jautājumos” rekomendē uzņēmumiem ieviest efektīvus iekšējās kontroles pasākumus.

 

 

ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) publikācija angļu valodā

Noderīgas saites uzņēmējiem

Latvijas nacionālais kontaktpunkts. OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem.