Biznesa darījumos nav pieļaujama kukuļošana, lai iekarotu tirgu vai gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo konkurences nosacījumus.

Semināri uzņēmējiem

Uzņēmums var pieteikties bezmaksas semināram, adresējot e-pastu Pirmās pārvaldes Otrās nodaļas pārstāvei Intai Nollei (Inta.Nolle@knab.gov.lv) vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja centrālajam e-pastam pasts@knab.gov.lv, vai nosūtot vēstuli (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010).

Informatīvie materiāli

2024. gada aprīlī un maijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbībā ar Konkurences padomi un Iepirkumu uzraudzības biroju īstenoja semināru ciklu "Godīga uzņēmējdarbība iepirkumos". Semināros privātā sektora, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārstāvji ieguva praktiskus ieteikumus uzņēmumu dalībai iepirkumos.

Semināros aplūkotās tēmas:

  • Aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos un praktiski rīki aizliegtu vienošanos risku mazināšanai. Lektore: Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.
  • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi iepirkumos, kādos gadījumos piegādātājs tiek izslēgts no iepirkumiem, kuras personas tiek pārbaudītas u.c., un vai pastāv iespēja laboties. Lektore: Monta Drebeiniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore.
  • Korupcijas riski iepirkumos un ieteikumi, kā pamanīt iespējamu korupciju un kā rīkoties, lai to novērstu. Lektore: Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

2024. gada 17. maija vebināra ieraksts:

Ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana

Kopš 2014. gada 30. maija Latvija ir kļuvusi par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” dalībvalsti. Šī starptautiskā regulējuma mērķis ir sekmēt uz konkurences principiem balstītu starptautisko uzņēmējdarbību, nosakot dalībvalstu pienākumu novērst un izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos un atbildības piemērošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

OECD “Labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības jautājumos” rekomendē uzņēmumiem ieviest efektīvus iekšējās kontroles pasākumus.

Citi informatīvie materiāli

 

ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) publikācija angļu valodā

Noderīgas saites uzņēmējiem

Latvijas nacionālais kontaktpunkts. OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem.