Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju un uzņēmēju attieksmi pret korupciju Latvijā 2023. gadā

Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju un uzņēmēju attieksmi pret korupciju Latvijā 2022. gadā

Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju un uzņēmēju attieksmi pret korupciju Latvijā 2021. gadā

Pētījums par korupcijas novēršanu atsevišķos sektoros: izglītība, ieguves rūpniecība, policija

(angļu valodā)


Eirobarometra ziņojums par iedzīvotāju saskarsmi ar korupciju ES dalībvalstīs

Godprātīga biznesa pieeja Austrumeiropā un Centrālāzijā


"Attieksme pret korupciju Latvijā", Latvijas iedzīvotāju aptauja


Latvijas uzņēmēju viedoklis par korupciju komercdarbības vidē, risinot jautājumus valsts un/vai pašvaldības institūcijās

"Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014" 


"Attieksme pret korupciju Latvijā", Latvijas iedzīvotāju aptauja


"No neveiksminiekiem par sargsuņiem: kā pretkorupcijas iestādes iestājas pret spēcīgiem pretiniekiem", Prinstonas Universitātes publikācija


Eiropas Pretkorupcijas ziņojums, Eiropas Komisija 2014

Cita ar pētījumu saistītā informācija (angļu valodā)

"Eirobarometra ziņojums par iedzīvotāju saskarsmi ar korupciju ES dalībvalstīs"


"Eirobarometra ziņojums par korupciju uzņēmējdarbībā ES dalībvalstīs" 

"Attieksme pret korupciju Latvijā", Latvijas iedzīvotāju aptauja


"Pārvarot valsts nozagšanu: Latvijas pretkorupcijas dienests skubina reformas: 2002-2011", Prinstonas Universtitātes publikācija angļu valodā

"Sabiedrības saskarsme ar korupciju veselības aprūpes jomā", Latvijas iedzīvotāju aptauja

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma ir veikta Latvijas iedzīvotāju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību veselības aprūpes jomā Latvijā. Aptaujas rezultāti atspoguļo Latvijas iedzīvotāju personisko pieredzi, pēdējos divos gados ārstējoties poliklīnikā vai slimnīcā, un nepieciešamību izmantot personiskos sakarus, pasniegt dāvanas vai veikt kādus neoficiālus maksājumus.


"Uzņēmēju attieksme pret korupcijas jautājumiem", Latvijas uzņēmēju aptauja 

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma ir veikta uzņēmēju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību Latvijā. Aptaujas rezultāti atspoguļo Latvijas uzņēmēju uzskatus par korupcijas izplatību komercdarbības vidē, kā arī pieredzi gan jautājumu kārtošanā dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, gan saskarsmē ar korupcijas problēmām un viņu iespējamā rīcība koruptīvās situācijās.

Neoficiālu maksājumu, dāvanu un pazīšanās izmantošana

Gatavība personiski dot kukuli amatpersonai


"Eirobarometra ziņojums par iedzīvotāju saskarsmi ar korupciju ES dalībvalstīs"

Ziņojums (PDF, angļu valodā)

"Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja monitorings", Sabiedrības par atklātību - DELNA pētījums projekta "KNAB neatkarības projekts - korupcijas prevencijas stiprināšana un korupcijas izmaksu mazināšana ar KNAB monitoringa un neatkarības stiprināšanas palīdzību" ietvaros

"Attieksme pret korupciju Latvijā", Latvijas iedzīvotāju aptauja

"Iedzīvotāju attieksme pret korupciju", Latvijas iedzīvotāju aptauja

Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma ir veikta visaptveroša iedzīvotāju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību Latvijā. Pirmo reizi par kukuļošanas pieredzi tika aptaujāti tik daudz respondentu visā valstī - 2 010 iedzīvotāju. Ir uzdoti jautājumi gan par iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar institūcijām, lai noskaidrotu, vai kārtojot lietas iestādēs bija nepieciešami kādi neoficiāli maksājumi vai darījumi, gan par iedzīvotāju uzskatiem par dažādu institūciju godīgumu, korupcijas izplatības cēloņiem un faktoriem, kas varētu apturēt tās izplatību.


"Iedzīvotāju attieksme pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju", Latvijas iedzīvotāju aptauja

"Valsts amatpersonu zināšanas un izpratne par korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem", valsts amatpersonu aptauja (Socioloģisko pētījumu institūts, 2006.gada aprīlis - maijs)

Pirmo reizi aptauja veikta valsts amatpersonu vidū par korupcijas novēršanu un apkarošanu. Tā atspoguļo valsts amatpersonu viedokļus par par korupcijas izplatību Latvijā, korupcijas novēršanas politiku, informētību par iestāžu iekšējiem pretkorupcijas pasākumiem, kā arī personīgo saskarsmi ar dažādām korupcijas izpausmēm. 

Koncepcijas projekta "Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu" ieviešanas ekonomiskais novērtējums:


"Pieredze saskarsmē ar korupcijas problēmām", Latvijas iedzīvotāju aptauja 

Pēc KNAB iniciatīvas veiktā socioloģiskā aptauja ir veikta šā gada janvārī un tās rezultāti atspoguļo Latvijas iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar korupcijas problēmām un veidiem dažādās valsts un pašvaldību pārraudzītajās jomās, piemēram, veselības aprūpē, policijā.

"Kā likvidēt sūci sistēmā: veselības aprūpes sektors Latvijā"

CIET International 2002.gadā veiktais pētījums

"Iedzīvotāju attieksme pret korupciju", Latvijas iedzīvotāju aptauja