Īstenojot sabiedrības izglītošanas pasākumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām piedāvā skaidrot likumu prasības un konsultēt par korupcijas novēršanas un ētikas jautājumiem.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piedāvātās mācības ir atbilstošas Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 11. punktam. Noteikumi paredz, ka publiskas personas institūciju darbiniekiem jāpilnveido zināšanas pretkorupcijas jomā vismaz reizi trijos gados. Viens no zināšanu pilnveides veidiem ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piedāvātās vai vadītās mācības.

Pretkorupcijas mācību tēmas

 • Interešu konflikta novēršanas aktuālie jautājumi, likuma piemērošanas prakse. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. To ievērošanas kārtība.
 • Valsts amatpersonu profesionālā ētika, tās nozīme korupcijas mazināšanā.
 • Iestādes iekšējie pretkorupcijas pasākumi. Vadītāja pienākumi interešu konflikta novēršanā institūcijā.
 • Korupcijas izpausmes formas un kā no tās izvairīties.
 • Administratīvo resursu izmantošanas ierobežošana priekšvēlēšanu aģitācijas laikā.

Pretkorupcijas mācību moduļi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs piedāvā trīs pretkorupcijas mācību moduļus. Katra moduļa ilgums ir līdz trim stundām.

 • 1. modulis. Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (jaunajām valsts amatpersonām).

  Šajā modulī piedāvāti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu skaidrojumi un piemērošanas prakse. Kurss ietver pamatjautājumus par korupcijas cēloņiem un sekām un valsts amatpersonu profesionālo ētiku.

  Kurss paredzēts valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā līdz vienam gadam.

 • 2. modulis. Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā vairāk nekā viens gads). 

  Šajā modulī piedāvāti likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu skaidrojumi un piemērošanas prakse, kā arī ieskicēti jautājumi par valsts amatpersonu profesionālās ētikas nozīmi interešu konflikta novēršanā.

 • 3. modulis. Korupcijas risku izvērtēšana un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde.

  Korupcijas risku rašanās iespēju izskaušana ir viens no sekmīgas institūcijas funkcionēšanas priekšnoteikumiem. Jebkura veiksmīgi izveidota sistēma zaudē savu efektivitāti, ja to no iekšpuses grauj negodīgi cilvēki, kas vai nu ļaunprātīgi izmanto uzticētās pilnvaras savtīgos nolūkos vai vispār nepilda savus pienākumus. Svarīgi ir savlaicīgi radīt vidi, kas novērš iespējamos interešu konfliktus un citus korupcijas riskus un veicina ētisku darba vidi.

  Šajā modulī sniegtas zināšanas par iekšējās pretkorupcijas sistēmas izveidošanas tiesisko bāzi, kā arī skaidrota Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīniju piemērošana pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei un korupcijas risku identificēšanai.

Pieteikšanās mācībām

Institūcijas, norādot semināra tēmu un potenciālo dalībnieku skaitu, var pieteikties mācībām vairākos veidos:

 1. Elektroniski, adresējot e-pastu Pirmās pārvaldes Otrās nodaļas pārstāvei Intai Nollei (inta.nolle@knab.gov.lv).
 2. Elektroniski, adresējot e-pastu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (pasts@knab.gov.lv).
 3. Adresējot vēstuli Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010).

Semināru grafiks, ņemot vērā pieteikuma saņemšanas laiku un prioritāti, tiek veidots divas reizes gadā - līdz 31. janvārim pirmajam pusgadam, līdz 31. jūlijam - otrajam pusgadam. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par iespējamo semināra datumu pirmajā pusgadā nosūta e-pastā līdz 15. februārim, otrajā pusgadā - līdz 15. augustam.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pretkorupcijas mācības ir bezmaksas, un tās primāri tiek īstenotas tiešsaistē.

Iekšējā kontrole

Informācija par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmu
Skatīt vairāk

Testi

Zināšanu testi par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem
Skatīt vairāk