Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs tiesību aktu jomā veic šādas funkcijas:

  • izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģiju un valsts programmu, kuru apstiprina Ministru kabinets;
  • koordinē valsts programmā minēto institūciju sadarbību, lai nodrošinātu programmas izpildi;
  • analizē valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, iesniedz attiecīgajai ministrijai un Valsts kancelejai priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
  • apkopo un analizē citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā;
  • analizē normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus, iesniedz priekšlikumus jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai.

Tiesību aktu projekti

Iestādes izstrādātie tiesību aktu projekti
Skatīt vairāk

Informatīvie ziņojumi

Iestādes sagatavotie informatīvie ziņojumi.
Skatīt vairāk

Politikas plānošanas dokumenti

Vidējā termiņa politikas plānošanas dokumenti korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā
Skatīt vairāk

Koncepcijas

Iestādes sagatavotās koncepcijas
Skatīt vairāk

Informatīvie materiāli

Iestādes sagatavotie informatīvie materiāli
Skatīt vairāk