Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs tiesību aktu jomā veic šādas funkcijas:

  • izstrādā korupcijas novēršanas un apkarošanas stratēģiju un valsts programmu, kuru apstiprina Ministru kabinets;
  • koordinē valsts programmā minēto institūciju sadarbību, lai nodrošinātu programmas izpildi;
  • analizē valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, iesniedz attiecīgajai ministrijai un Valsts kancelejai priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai;
  • apkopo un analizē citu valstu pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā;
  • analizē normatīvos aktus un normatīvo aktu projektus, kā arī ierosina izdarīt tajos grozījumus, iesniedz priekšlikumus jaunu normatīvo aktu projektu izstrādāšanai.