Mainīti bankas rekvizīti naudas atmaksai par pārkāpumiem politisko organizāciju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka ir mainīti bankas rekvizīti finanšu līdzekļu atmaksai par pieļautiem pārkāpumiem politisko partiju un to apvienību finansēšanas un aģitācijas jomā (skat. zemāk aktuālos rekvizītus).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var saukt partiju pie administratīvās atbildības un brīdināt tās vadītāju, ja partija neiesniedz gada pārskatus vai vēlēšanu deklarācijas līdz likumā noteiktajam termiņam vai nenorāda likumā prasītās ziņas, kā arī, ja netiek pildīti noteikumi, kas regulē partiju ienākumus, izdevumus un grāmatvedības uzskaiti.

Pretlikumīgi iegūto līdzekļu atmaksas kārtība

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzdod partijai pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā. Pēc partijas motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu līdz 90 dienām.

Ja partija neievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktos nelikumīgi iegūto finanšu līdzekļu atmaksas termiņus un pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka brīdinājuma atkārtoti neiesniedz gada pārskatu vai vēlēšanu deklarāciju, tad iestāde ierosina partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā.

Ja  partija neizpilda tiesas lēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, tad tiek ierosināta partijas darbības izbeigšana tiesas ceļā.

  Administratīvā pārkāpuma naudas sodu samaksai:

  Saņēmējs: Valsts kase
  Saņēmēja reģistrācijas Nr.90000050138
  Saņēmēja banka: Valsts kase
  Saņēmēja konta Nr. LV97TREL1060041011300
  Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķis: lēmuma numurs

  Saņēmējs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
  Saņēmēja reģistrācijas Nr.90001427791
  Saņēmēja banka: Valsts kase
  Saņēmēja konta Nr. LV13TREL804000705800B
  Saņēmēja BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķis: lēmuma numurs / iemaksas mērķis

  Atbildība par partijām izvirzīto prasību un ierobežojumu neizpildi

  Administratīvā atbildība par politisko partiju, apvienību finansēšanas kārtības, ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, noteikto pienākumu nepildīšanu ir noteikta Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 16. pantā. Atbildība par pretlikumīgi iegūto finanšu līdzekļu atmaksu ir noteikta Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10. pantā.

  Tāpat ir noteikta administratīvā atbildība par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei, kā arī par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai darbības traucēšanu Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. panta pirmajā daļā un 4. pantā.

  Kriminālatbildība par noziedzīgiem nodarījumiem politisko partiju finansēšanā noteikti Krimināllikuma 288.2 pantā, 288.3 pantā un 288.4 pantā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs var rosināt uzsākt kriminālvajāšanu:

  • par politisko partiju nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
  • par starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā lielā apmērā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
  • par politiskās partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
  • par politiskās partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās saistītas ar finansējuma pieprasīšanu lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu;
  • par politiskās partijas finansējuma izspiešanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

  Personas, kas iesaistītas politisko partiju vai to apvienību nelikumīgā finansēšanā un kas labprātīgi paziņo par notikušo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī aktīvi veicina noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu, var tikt atbrīvotas no kriminālatbildības. To paredz Krimināllikuma 288.5 pants.

  Atbildība par priekšvēlēšanu aģitācijas prasību un ierobežojumu neizpildi  

  Administratīvā atbildība par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības, ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, noteikto pienākumu nepildīšanu ir noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 35. pantā. Atbildība par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsnieguma atmaksu ir noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 31. pantā un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10. pantā.

  Administratīvā atbildība par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei ir noteikta Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. panta pirmajā daļā.

   Pārbaudes partiju finansēšanas jomā

   Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās pārbaudes un pieņemtie lēmumi
   Skatīt vairāk