Partijas nosaukuma maiņa nerada nekādas juridiskas sekas attiecībā uz valsts finansējuma saņemšanu.

Politikās partijas tām piešķirto valsts budžeta finansējumu ir tiesīgas izmantot vienīgi trim Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā paredzēto mērķu grupām, kas saistītas ar partiju politisko un saimniecisko darbību. Šīs mērķu grupas ir:

  • politiskās partijas biroja un darbinieku uzturēšana;
  • darbības saturiskā nodrošināšana, t.sk. semināri, konferences, pētniecības darbi;
  • komunikācija ar sabiedrību, tostarp politiskā aģitācija.