Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development jeb OECD) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 38 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 22 Eiropas Savienības dalībvalstis.

1994. gadā tika dibināta Kukuļošanas apkarošanas darba grupa, kura uzrauga OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanu un pielietošanu. Plašāka informācija par darba grupu pieejama tīmekļa vietnē.

Latvija pievienojās Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanu un pielietošanu 2014. gadā. Kopš tā laika pretkorupcijas darba grupas ietvaros Latvija ir novērtēta trīs fāzēs:

  1. 1. fāze vērtēja dalībvalstu Konvencijas ieviešanai veikto likumdošanas izmaiņu atbilstību OECD standartiem.
  2. 2. fāze izskatīja struktūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu 1. fāzē minēto likumu un noteikumu izpildi praksē.
  3. 3. fāzē tika izmainīts novērtēšanas mehānisms, kas tagad iekļauj novērtētāju komandu regulāras valstu vizītes. Šīs fāzes uzdevums ir uzlabot dalībvalstu kapacitāti cīnīties pret kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos caur savstarpēju novērtēšanu.

OECD Pretkukuļošanas konvencija (angļu valodā)