Logotipa (grafiskās zīmes elementu) skaidrojums

Iestādes logo: dzeltens aplis, kurā ar melniem burtiem rakstīts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs". Aplī ir melns ērglis, zem kura ar melniem burtiem ir iestādes abreviatūra - KNAB. Zem abreviatūras un ārpus apļa ar dzelteniem burtiem uz melna fona ir iestādes devīze "Gods pār varu"

Grafiskajā zīmē attēlots melns ērglis uz baltas saules fona virs sudraba lauka. Logotipa apakšā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nosaukuma abreviatūra - KNAB - ar melniem burtiem uz sudraba fona. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnais nosaukums rakstīts ar melniem burtiem uz dzeltena fona, kas veido apli - logozīmes formu.

Grafiskās zīmes krāsu salikums ir dzeltens (zelts), sudrabs, melns.

Putnu karalis ērglis simbolizē gudrību, neatkarību, brīvību, drošsirdību un spēku. Ērglis spēj pacelties augstumos un labi pārredz (kontrolē) teritoriju. Ērglim piedēvē pamattikuma - taisnīguma - nozīmi.

Saule ir gaismas un dzīvības simbols. Saule dod gaismu visiem vienādi - taisnības princips. Saule kā zīme godam, atklātībai, caurspīdīgumam. Saules gaisma ir baltā gaisma.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja abreviatūra ir sudraba laukā. Sudrabs kā krāsa un metāls nozīmē tīrību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja logo izvietots aplī, kas ir pilnības simbols. Aplis kā lodes universāla projekcija ir ideāls. Aplis - mūžīgais turpinājums, nepārtraukta (nerimta) kustība.

Melnais heraldikā ir gudrības krāsa. Melnais un baltais kopā simbolizē negatīvo un pozitīvo (pretstatu cīņa).

Visu grafiskās zīmes atsevišķo elementu kopība izsaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja būtību - neatkarība, gudra un pārdomāta rīcība, patiesums un principialitāte darbā, uzticība saviem pienākumiem pārraugot varas godaprātu, atbildības un principialitātes pakāpi.

Devīzes "Gods pār varu" skaidrojums

Goda jēdziens skaidro cilvēka attieksmi pret sevi un sabiedrības attieksmi pret šo cilvēku. Godīgums ietver sevī tādas kategorijas, kā patiesumu, principialitāti, uzticību.

Korupcija ir uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana, lai gūtu personīgu labumu, tāpēc gods kā jēdziens ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja būtības stūrakmens, kods, atslēgas vārds. Godīgums ir korupcijas jēdziena vistiešākais pretpols.

"Gods pār varu" - ar šo ir pateikts, ka gods ir augstāks par visu. Atbildīga rīcība, taisnīgums, caurspīdīgums un viens likums visiem, tā ir goda lieta.