Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izstrādājis vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmu 2009. - 2013.gadam (turpmāk - programma) visām valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm nepieciešams aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu.

Iekšējā audita likums (stājās spēkā 2013.gada 11.janvāra) nosaka, ka ministrijas valsts sekretārs vai iestādes vadītājs, kura uzdevums ir nodrošināt pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu ministrijas vai iestādes darbību, ir atbildīgs par risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopuma - iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu. Iespējamie korupcijas riski ir viens no risku veidiem iestādē.

Rekomendācijas

Informatīvie materiāli

Lai skaidrotu iekšējās kontroles elementus, KNAB ir izstrādājis infografiku, atgādinot, ka ir maldīgi uzskatīt, ka korupcijas un interešu konflikta riski attiecas tikai uz valsts amatpersonām, attiecīgi uzsverot, ka iekšējā kontrole ir jebkuras institūcijas vai uzņēmuma īstenots pasākumu kopums, kas vērsts uz tās mērķu efektīvu sasniegšanu. Infografikā norādītas tās pamatprasības, kas jāievieš jebkurā institūcijā vai uzņēmumā, lai novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus.

Starptautiskās Augstāko Revīzijas Iestāžu Organizācijas (INTOSAI) ​Iekšējās kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes vajadzībām

KNAB sagatavotie pārskati

Citi resursi

Eksperta Ērika Lokjīra (Eric Lockeyear) vadlīnijas:

Eksperta Džeimss Bonela (James R. Bonnell) rekomendācijas: