Tests par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs piedāvā interesentiem pārbaudīt zināšanas par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem.

Katrā testa atvēršanas reizē parādās desmit jautājumi jauktā secībā, un katram jautājumam ir viena pareizā atbilde. Pareizās atbildes aplūkojamas uzreiz pēc testa aizpildīšanas.

Testa aizpildīšana ir konfidenciāla, kā arī informācija par testa aizpildītāju un atbildēm netiek apkopota.

Aizpildīt testu