Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ik gadu sagatavo publisko pārskatu.