Atbilstoši likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 34.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam fiziskā persona, juridiskā persona, reģistrēta jebkuru šādu personu apvienība vai iniciatīvas grupa aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu un aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu  izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu x koeficients 0,00007 x vēlētāju skaits iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Aģitācijas periodam, kas sākās 2023. gadā – 137 875,76 eiro, un aģitācijas periodam, kas sākas 2024. gadā – 148 240,74 eiro.

Ja pilnīgi vai daļēji sakrīt divi vai vairāki aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu periodi (jebkurā to kombinācijā), tad visām aģitācijām pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu kopā drīkst izlietot attiecīgi šā likuma 34.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto izdevumu apmēru.

Aģitācijas finansēšana

Aģitācijas veicējs var finansēt aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu, tai skaitā veikt dāvinājumus (ziedojumus) no saviem likumīgi gūtajiem ienākumiem.

Aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu nedrīkst finansēt no līdzekļiem, kas:

 • tieši vai pastarpināti iegūti no ārvalstīs reģistrētām juridiskajām personām un ārvalstu pilsoņiem;
 • iegūti no anonīma maksātāja (nav norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • iegūti, izmantojot trešās personas starpniecību, kad, īstenojot savu personisko ieinteresētību finansēt aģitāciju, tiek izmantoti citas personas identitātes dati vai kad aģitācijas finansēšanai tiek ziedots ar citas personas starpniecību.

Aģitācijas paziņošanas nosacījumi

Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vai preses izdevums, kas vienojies ar aģitācijas veicēju par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par aģitācijas materiālu izvietošanai piešķirto raidlaiku vai preses izdevumu.

Aģitācijas veicējs, kas vienojies ar kādu pakalpojuma sniedzēju par aģitācijas pirms tautas nobalsošanas materiālu, aģitācijas par likuma ierosināšanu materiālu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanu internetā par samaksu, telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu aģitācijas materiālu nosūtīšanai, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par aģitācijas materiālu izvietošanu.

Divu nedēļu laikā pēc aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu perioda beigām iniciatīvas grupa sagatavo un iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam aģitācijas pārskatu, kurā norāda aģitācijas izdevumu finansēšanas avotus un izdevumus atbilstoši likuma Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 34.panta piektajā daļā noteiktajiem veidiem.

Persona, kas pārkāpusi šajā likumā noteiktos aģitācijas ierobežojumus, aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību vai citādi nav ievērojusi šā likuma prasības, saucama pie likumā noteiktās atbildības.

 

 • PP “SUVERĒNĀ VARA” (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro) 28.10.2022.-27.10.2023. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • BDR “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (ieņēmumi 425,81 eiro, izdevumi 609,36 eiro) 03.10.2022.-02.10.2023. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • BDR “Latvijas vīru biedrība” (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro) 03.08.2022.-02.08.2023. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • BDR “Referendums info” 25.01.2022.-24.01.2023. Pieņemts lēmums par 200 eiro soda piemērošanu par pārskata par aģitācijas izdevumu finansēšanas avotiem un izdevumiem neiesniegšanu.
 • BDR “VARU LATVIJAS TAUTAI” (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro) 08.09.2021.-31.10.2021. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • PP “Centra Partija” (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro) 15.07.2021.-31.10.2021. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • BDR “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (ieņēmumi 747 eiro un izdevumi 572,56 eiro) 25.09.2021.-24.09.2022. Nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.

 • BDR “Latvijas vīru biedrība” (ieņēmumi 0 eiro un izdevumi 0 eiro), BDR Asociācija “Ģimene” (ieņēmumi 9145 eiro un izdevumi 9116,83 eiro), 30.07.2021.-29.07.2022. Pieņemts lēmums par soda piemērošanu BDR “Latvijas vīru biedrība” 25 eiro apmērā par aģitācijas pārskata par aģitācijas izdevumu finansēšanas avotiem un izdevumiem neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā.

 • PPA “Jaunā Saskaņa” 07.03.2020.-06.03.2021., 15.04.2020.-14.04.2021., 29.12.2020.-31.10.2021. Pieņemts lēmums par soda piemērošanu 1400 eiro apmērā par aģitācijas pārskatu par aģitācijas izdevumu finansēšanas avotiem un izdevumiem  neiesniegšanu.

 • BDR “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (ieņēmumi 782,37 eiro un izdevumi 698,74 eiro) 25.09.2020.-24.09.2021. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.

 • PP “Centra partija” (ieņēmumi un izdevumi 0 eiro) 15.01.2020.-14.01.2021. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • PP “Centra partija” (ieņēmumi un izdevumi 0 eiro), PPA “Jaunā Saskaņa” (ieņēmumi un izdevumi 0 eiro), BDR “Varu Latvijas tautai” (ieņēmumi un izdevumi 0 eiro), ARB “Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība” (ieņēmumi un izdevumi 20925,23 eiro), 15.11.2019.-14.11.2020. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu.
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 20.09.2019.-19.09.2020. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 3835 eiro, izdevumi 1861,02 eiro).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 25.05.2019.-24.05.2020. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 4945 eiro, izdevumi 2574,92 eiro).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 20.09.2018.-19.09.2019. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 2390 eiro, izdevumi 2387,36 eiro).
 • Partijai “No sirds Latvijai” 15.05.2018.-14.05.2019. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro).
 • Biedrībai “Varu Latvijas tautai” 25.11.2016.-06.11.2017. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro).
 • Biedrībai "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 19.09.2017.-18.09.2018. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 360,00 eiro, izdevumi 359,35 eiro).
 • Biedrībai "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" 19.09.2016.-18.09.2017. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 7736,13 eiro, izdevumi 3175,46 eiro).
 • Partijai “No sirds Latvijai” 22.04.2017.-21.04.2018. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro).
 • Biedrībai “Varu Latvijas tautai” 14.11.2015.-13.11.2016. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 19.09.2015.-18.09.2016. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 3987,50 eiro, izdevumi 2386,60 eiro).
 • Biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 07.08.2014.-06.08.2015. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 2794,00 eiro, izdevumi 446,06 eiro).
 • Biedrībai “Sargāsim mūsu bērnus!” 28.11.2013.-27.11.2014. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 7331,96 eiro, izdevumi 6702,14 eiro).
 • Biedrībai “Par latu, pret eiro” 15.05.2013.-14.05.2014. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 369,94 eiro, izdevumi 164,28 eiro).
 • Biedrībai “Latvija par latu” 29.05.2013.-04.11.2013. nav konstatēti fakti, kas liecinātu par aģitācijas kārtības un ierobežojumu pārkāpšanu (ieņēmumi 0 eiro, izdevumi 0 eiro).