Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta “Korupcijas novēršanas ietvara stiprināšana Latvijā” virsmērķis ir sniegt Latvijai atbalstu reformu izstrādē un ieviešanā korupcijas novēršanas jomā. Projektam ir noteikti trīs apakšmērķi: Pārskatīt interešu konflikta novēršanas normatīvā…
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs īsteno projektu “Analītiskās kapacitātes stiprināšana”. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības finanšu instrumenta 2021.-2027. gadam programmas “Eiropas Krāpšanas apkarošana”. Projekta mērķis ir izstrādāt…
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs īsteno projektu “Advancētas digitālās kriminālistikas aparatūras iepirkums”. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības finanšu instrumenta 2021.-2027. gadam programmas “Eiropas Krāpšanas apkarošana”. Projekta…
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei…
  Statuss:
  Noslēdzies
  20.11.2006.
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no 2005. gada līdz 2006. gada novembrim īstenoja Eiropas Savienības PHARE projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja institucionālās un profesionālās kapacitātes celšana". Kopumā projekta…