*Pārpublicējot atsauce uz KNAB ir obligāta!

Pretkorupcijas stunda skolēniem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) skolēnu izpratnes veicināšanai par pretkorupcijas jautājumiem ir izstrādājis metodisko materiālu skolotājiem "Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem". Materiāls galvenokārt paredzēts vidējās izglītības iestāžu skolēnu izglītošanai, taču tas var noderēt arī pedagogam, kurš par pretkorupcijas un ētikas jautājumiem runā pamatskolā.  Izdevuma mērķis ir radīt jauniešiem izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un kaitējumu sabiedrībai un demokrātijai, kā arī veicināt jauniešu vidū diskusiju par labu pārvaldību, godprātību un citām sabiedrības vērtībām. Lai pretkorupcijas tēmu saistošākā veidā varētu pasniegt skolēniem, metodiskajā materiālā iekļauta ne tikai teorija, bet arī piemēri, uzdevumi un jautājumi diskusijai.

Tajā atradīsiet atbildes uz septiņiem būtiskiem jautājumiem:

  • kas ir korupcija?
  • kādi ir korupcijas cēloņi?
  • kādas ir korupcijas sekas?
  • kā korupcija izpaužas?
  • kā novērst korupciju un kas ir KNAB?
  • kā korupciju var izmērīt?
  • kāda ir katra indivīda loma korupcijas izskaušanā?

 Metodiskais materiāls skolotājiem "Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem"

Prezentācijas no KNAB semināriem pedagogiem:

Seminārs sociālo zinību metodisko apvienību vadītājiem „Korupcijas novēršana un apkarošana Latvijā” (27.10.2014)

Korupcija – atpazīšana un novēršana, Diāna Kurpniece, KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja


Korupcijas izmeklēšana – no „piecīšiem” līdz sarežģītām korupcijas shēmām, Lienīte Šikore, KNAB Izmeklēšanas nodaļas vadītāja


Interešu konflikts – tikai solis līdz korupcijai, Inta Nolle, KNAB Korupcijas novēršanas nodaļas galvenā speciāliste

Seminārs Rīgas pilsētas sociālo zinību pedagogiem (25.11.2014.)

Korupcijas izpausmes, sekas un cēloņi. Korupcijas novēršana, Arita Zvejniece, KNAB Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste


Izmeklēšanas darbs KNAB, Igors Ivanovs, KNAB izmeklētājs

Skolēnu un pedagogu iespējas KNAB 

Ikvienai skolai un skolotājam tiek piedāvāta iespēja sadarbībā ar KNAB speciālistiem organizēt pretkorupcijas stundu vai citu pasākumu skolēniem. Interesentus aicinām vērsties pie Politikas plānošanas nodaļas galvenajiem speciālistiem sabiedrības izglītošanas jomā, zvanot pa tālruni 67356189.

KNAB speciālisti piedāvā izglītojošas pretkorupcijas lekcijas arī pedagogiem.

Atvērto durvju diena KNAB. Ik gadu septembrī KNAB piedalās valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā. Tā ikgadu tiek izsludināta septembra sākumā. Plašāka informācija.

Radošie konkursi jauniešiem. KNAB organizē pretkorupcijas konkursu jauniešiem, aicinot dažādās formās paust savu nosodošo attieksmi pret korupciju. Par konkursiem tiek paziņots publiski, ievietojot informāciju KNAB mājaslapā un izsūtot aicinājumu skolām.

Arhīvs

KNAB konkursos iesniegtie darbi un nolikumi:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2009.gadā sagatavotais izdevums "KNAģis" vidusskolēniem par pretkorupcijas jautājumiem. "KNAģis" ir korupcijas novēršanas aģents, kurš elektroniskas avīzes formā aicina vidusskolēnus iesaistīties pretkorupcijas aktivitātēs.