Pretkorupcijas stunda skolēniem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs skolēnu izpratnes veicināšanai par pretkorupcijas jautājumiem izstrādājis metodisko materiālu skolotājiem "Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem". Materiāls galvenokārt paredzēts vidējās izglītības iestāžu skolēnu izglītošanai, taču tas var noderēt arī pedagogam, kurš par pretkorupcijas un ētikas jautājumiem runā pamatskolā.  Izdevuma mērķis ir radīt jauniešiem izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un kaitējumu sabiedrībai un demokrātijai, kā arī veicināt jauniešu vidū diskusiju par labu pārvaldību, godprātību un citām sabiedrības vērtībām. Lai pretkorupcijas tēmu saistošākā veidā varētu pasniegt skolēniem, metodiskajā materiālā iekļauta ne tikai teorija, bet arī piemēri, uzdevumi un jautājumi diskusijai.

Tajā atradīsiet atbildes uz septiņiem būtiskiem jautājumiem:

  • kas ir korupcija?
  • kādi ir korupcijas cēloņi?
  • kādas ir korupcijas sekas?
  • kā korupcija izpaužas?
  • kā novērst korupciju un kas ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs?
  • kā korupciju var izmērīt?
  • kāda ir katra indivīda loma korupcijas izskaušanā?

 Metodiskais materiāls skolotājiem "Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem"

Prezentācijas no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja semināriem pedagogiem

 

Korupcija – atpazīšana un novēršana

Diāna Kurpniece, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja


Korupcijas izmeklēšana – no „piecīšiem” līdz sarežģītām korupcijas shēmām

Lienīte Šikore, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļas vadītāja


Interešu konflikts – tikai solis līdz korupcijai

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas novēršanas nodaļas galvenā speciāliste

Korupcijas izpausmes, sekas un cēloņi. Korupcijas novēršana

Arita Zvejniece, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste


Izmeklēšanas darbs Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

Igors Ivanovs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs

Skolēnu un pedagogu iespējas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

Ikvienai skolai un skolotājam tiek piedāvāta iespēja sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālistiem organizēt pretkorupcijas stundu vai citu pasākumu skolēniem. Skola vai skolotājs var pieteikties mācību stundai vai pasākumam:

  • adresējot e-pastu Pirmās pārvaldes Otrās nodaļas pārstāvei Intai Nollei (inta.nolle@knab.gov.lv);
  • adresējot e-pastu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam elektroniski (pasts@knab.gov.lv) vai nosūtot vēstuli (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālisti piedāvā izglītojošas pretkorupcijas lekcijas arī pedagogiem.