Korupcijas apkarošana ir cīņa ar koruptīvo noziedzīgo nodarījumu sekām, kad noziedzīgais nodarījums jau ir noticis. Ar apkarošanu tiek saprasta nodarījumu izmeklēšana, krimināllietu ierosināšana un vainīgo personu saukšana pie kriminālatbildības un administratīvās atbildības. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs korupcijas apkarošanā pilda šādas funkcijas:

  • likumā noteiktajos gadījumos sauc valsts amatpersonas pie administratīvās atbildības un piemēro sodus par administratīviem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
  • veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju;
  • veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, lai atklātu Krimināllikumā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, ja tie saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumu un ja saskaņā ar likumu tie nav valsts drošības iestāžu kompetencē.

Kādus noziedzīgus nodarījumus izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē ietilpst šādu noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšana:

  • kukuļa pieprasīšana, izspiešana, ņemšana, piesavināšanās un došana
  • valsts amatpersonas bezdarbība mantkārīgā nolūkā
  • dienesta viltojums mantkārīgā nolūkā
  • dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mantkārīgā nolūkā
  • valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
  • neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
  • tirgošanās ar ietekmi

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izmeklēšanas iestāde un operatīvās darbības subjekts. Ar likumu noteiktajiem citiem operatīvās darbības subjektiem ir pienākums pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma nodrošināt iestādes funkciju izpildei nepieciešamo operatīvās darbības pasākumu veikšanu sevišķajā veidā.