Kontakti

pasts [at] knab.gov.lv

Uzticības tālrunis (darba laikā no plkst. 08.30 līdz 16.30, pārējā laikā automātiskais atbildētājs)

Jautājumiem politisko partiju finansēšanas jomā

Mediju jautājumiem

prese [at] knab.gov.lv

Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90001427791
Bankas konts:
LV52TREL2040007022000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Iedzīvotāji aicināti iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam elektroniski, tos sūtot uz e-pasta adresi pasts@knab.gov.lv vai izmantojot e-adresi,  vai pa pastu uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010. Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa nr. +371 67356161 un 80002070 vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@knab.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists das@knab.gov.lv

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Amatpersonu pieņemšanas laiki:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un priekšnieka vietnieki jautājumos, kuru izskatīšana pilnībā vai kādā tā daļā ietilpst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē, apmeklētājus pieņem reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā ceturtdienā laikā no plkst.14.30 līdz plkst.16.00. Ja privātpersona vēlas pieteikties uz pieņemšanu, viņai vispirms jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts jautājumu kopums, par ko persona vēlas pārrunāt ar attiecīgo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu. Par konkrētu apmeklējuma laiku pie minētajām amatpersonām nepieciešams pieteikties, iepriekš zvanot uz tālruni +371 67356161.

Persona par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē esošajiem problēmjautājumiem var vērsties pie Pirmās atsevišķās nodaļas vecākā inspektora katras nedēļas trešdienā no plkst. 8.30 līdz plkst.16.00. Par iespējamo tikšanās laiku nepieciešams iepriekš vienoties, zvanot uz tālruni +371 67356161.

Skatīt visas struktūrvienības

Darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Ziņojumu centra tālrunis +371 67356161

 • Pirmdiena 08.30 - 16.30
 • Otrdiena 08.30 - 16.30
 • Trešdiena 08.30 - 16.30
 • Ceturtdiena 08.30 - 16.30
 • Piektdiena 08.30 - 16.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumu saskaņošanas kārtība

Kārtība, kādā jāsaskaņo bezpilota gaisa kuģu lidojumi virs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
Skatīt vairāk