Atbilstoši 2019. gada 14. novembra grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 pantā valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai vai partiju apvienībai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju – 4,50 eiro apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi, 0,50 eiro par katru iegūto balsi pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un papildus 100 000 eiro partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci procenti vēlētāju.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņem lēmumus par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu politiskajām partijām un to apvienībām uz četriem gadiem, izmaksājot Latvijā reģistrētas kredītiestādes kontā, veicot maksājumus divas reizes gadā - līdz 15. janvārim un līdz 15. jūlijam.

Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumi Nr.24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” cita starpā nosaka piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, pieļaujamos izdevumus un ierobežojumus. Tāpat partijām noteikts pienākums ar piešķirto valsts finansējumu rīkoties lietderīgi, tas ir, mērķi jāsasniedz ar iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī īpašumā vai lietošanā iegūstamu mantu vai pakalpojumu iegādi par iespējami izdevīgāko cenu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs seko līdzi lietderīgam valsts budžeta finansējuma izlietojumam un normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta izlietojuma ierobežojumu ievērošanai, tai skaitā pārbaudot, vai iegādātā lieta vai pakalpojums nav ekskluzīvs un atbilst tirgus vērtībai, piemērojot tiešo vai netiešo aprēķinu metodi.

Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sauc partiju pie administratīvās atbildības vai lemj par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu.

Valsts budžeta finansējums politiskajām partijām un to apvienībām

Saskaņā ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2019. gada līdz 2022. gadam ir tiesīgas saņemt desmit politiskās partijas un to apvienības. Valsts budžeta finansējums politiskajām partijām un to apvienībām kalendārajā gadā ir 4 531 492,50 eiro.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz ierobežojumu politiskajām partijām šī likumā 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajām mērķu grupām izlietot ne vairāk kā 60 % no attiecīgajā gadā saņemtā valsts budžeta finansējuma.

Valsts budžeta finansējuma izlietojuma 60 % ierobežojuma summa mērķu grupām 2020. un 2021. gadā ir:

Politiskā partija
60 % ierobežojuma summa mērķu grupai 2020. gadā, eiro
60 % ierobežojuma summa mērķu grupai 2021. gadā, eiro
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
480 000,00
480 000,00
“KPV LV”
386 021,40
386 021,40
Jaunā konservatīvā partija
375 852,30
375 852,30
Attīstībai/Par!
352 178,40
352 178,40
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
334 277,40
334 277,40
Zaļo un Zemnieku savienība
293 498,10
293 498,10
Jaunā VIENOTĪBA
234 729,49
249 921,30
Latvijas Reģionu Apvienība
101 622,90
101 622,90
Latvijas Krievu savienība
93 309,56
81 801,60
PROGRESĪVIE
63 722,10
63 722,10

 

Saskaņā ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam valsts budžeta finansējumu no 2019. gada līdz 2021. gadam tiesīgas saņemt šādas politiskās partijas un to apvienības:

Politiskā partija
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2019. gadā, eiro
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2020. gadā, eiro
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2021. gadā, eiro
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
118 653,07
800 000,00
800 000,00
Politiskā partija “KPV LV”
85 387,44
643 369,00
643 369,00
Jaunā konservatīvā partija
81 432,74
626 420,50
626 420,50
Attīstībai/Par!
72 196,35
586 964,00
586 964,00
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
66 003,73
557 129,00
557 129,00
Zaļo un Zemnieku savienība
59 409,25
489 163,50
489 163,50
Jaunā VIENOTĪBA
40 144,82
391 215,81*
416 535,50
Latvijas Reģionu Apvienība
24 862,78
169 371,50
169 371,50
Latvijas Krievu savienība
0
155 515,94**
136 336,00
PROGRESĪVIE
15 675,38
106 203,50
106 203,50
Nacionālais bloks
67 875,25***
- -
Kopā
631 640,81
4 525 352,75
4 531 492,50

 *Politisko partiju apvienībai “Jaunā VIENOTĪBA” no piešķirtā valsts budžeta finansējuma ieturēti finanšu līdzekļi par lēmumiem, kuri stājušies spēkā 2020. gadā, par 2013. un 2014. gadā pretlikumīgi izlietoto valsts budžeta finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā.

**Politiskajai partijai “Latvijas Krievu savienība” izmaksāts 2019. un 2020. gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums uz kontu, kas 2020. gadā tika atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē.

***Politisko partiju apvienība „Nacionālais bloks” 2019. gada 20. jūnija Augstākās tiesas Senāta spriedums par 2014. gada aprīlī pārtrauktā valsts budžeta finansējuma izmaksu.

 

Saskaņā ar 12. Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2015. gada līdz 2018. gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības.

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, eiro
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2015.-2018. gadā, eiro*
PP „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”
149 019,77
596 079,08
PP „Partija „VIENOTĪBA””
141 669,85
247 922,23
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
126 529,10
545 941,51
PP „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
107 612,57
430 450,28
PP „No sirds Latvijai”
44 389,91
177 559,64
PPA „Latvijas Reģionu Apvienība”
43 176,52
172 706,08
Kopā
612 397,72
2 170 658,82

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēma lēmumu pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „VIENOTĪBA” sākot ar 2016. gada 15. oktobri.

2016. gada 6. oktobrī stājās spēkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 2015. gada 1. jūlija lēmums par Partijas „VIENOTĪBA” saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2014. gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai ziedojumiem 57 142,35 eiro apmērā, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārejas noteikumu 26. punktā noteiktos apstākļus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks 2017. gada 8. decembrī pieņēma lēmumu Zaļo un Zemnieku savienībai izmaksāt 2014. gada jūlijā pārtraukto valsts budžeta finansējumu 39 825,11 eiro apmērā.

Saskaņā 11. Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2012. gada līdz 2014. gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības.

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, eiro
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2012.-2014.gadā, eiro*
PPA „Saskaņas Centrs”
184 923,53
554 770,60
PP „Zatlera Reformu partija” (mainīts nosaukums uz „Reformu partija”)
135 781,81
169 727,26
PPA „Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība” (mainīts nosaukums uz „Jaunā VIENOTĪBA”)
122 767,51
368 302,55
PPA „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (mainīts nosaukums uz „Nacionālais bloks”)
90 500,34
203 625,76
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
79 650,23
199 125,56
PP „Šlesera Reformu partija LPP/LC” (mainīts nosaukums uz „Partija „LPP/LC””)
15 744,79
0
Kopā
629 368,22
1 495 551,73

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēma šādus lēmumus:

  • 2012. gada janvārī pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „LPP/LC” sākot ar 2012. gada 15. janvāri, jo tā izbeigusi savu darbību;
  • 2013. gada maijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Reformu partijai sākot ar 2013. gada 15. aprīli sakarā ar to, ka 2013. gada 12. aprīlī stājās spēkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 2012. gada 1. jūnija lēmums par Reformu partijas saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2011. gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem 38 048 latu apmērā;
  • 2014. gada aprīlī pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Nacionālajam blokam sākot ar 2014. gada 15. aprīli, jo tā izbeigusi savu darbību;
  • 2014. gada jūlijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Zaļo un Zemnieku savienībai sākot ar 2014. gada 15. jūliju sakarā ar to, ka partiju apvienība pretlikumīgi izlietojusi valsts budžeta finansējumu 2012. gadā un lēmums ir stājies spēkā.

Pārbaudes partiju finansēšanas jomā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās pārbaudes un pieņemtie lēmumi
Skatīt vairāk