Atbilstoši 2019.gada 14.novembra grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 1 pantā, valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai vai partiju apvienībai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju – 4,50 EUR apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi, 0,50 EUR par katru iegūto balsi pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un papildus 100 000 EUR partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci procenti vēlētāju.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņēma lēmumus par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu desmit politiskajām partijām un to apvienībām uz četriem gadiem, izmaksājot Latvijā reģistrētas kredītiestādes kontā, veicot maksājumus divas reizes gadā - līdz 15.janvārim un līdz 15.jūlijam.

Valsts budžeta finansējums politiskajām partijām un to apvienībām kalendārajā gadā

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2020.gadā valsts budžeta finansējumu desmit politiskajām partijām un to apvienībām izmaksāja šādā apmērā: 

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma summa 2020.gadā, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2020.gadā, EUR
60 % ierobežojuma summa mērķu grupai 2020.gadā, EUR
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
800 000,00
800 000,00
480 000,00
Politiskā partija “KPV LV”
643 369,00
643 369,00
386 021,40
Jaunā konservatīvā partija
626 420,50
626 420 ,50
375 852,30
Attīstībai/Par!
586 964,00
586 964,00
352 178,40
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
557 129,00
557 129,00
334 277,40
Zaļo un Zemnieku savienība
489 163,50
489 163,50
293 498,10
Jaunā VIENOTĪBA
416 535,50
391 215,81*
234 729,49
Latvijas Reģionu Apvienība
169 371,50
169 371,50
101 622,90
Latvijas Krievu savienība
136 336,00
155 515,94**
93 309,56
PROGRESĪVIE
106 203,50
106 203,50
63 722,10
Kopā
4 531 492,50
4 525 352,75
-

*Politisko partiju apvienībai “Jaunā VIENOTĪBA” no piešķirtā valsts budžeta finansējuma ieturēti finanšu līdzekļi par lēmumiem, kuri stājušies spēkā 2020.gadā, par 2013. un 2014.gadā pretlikumīgi izlietoto valsts budžeta finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā .

**Politiskajai partijai “Latvijas Krievu savienība” izmaksāts 2019. un 2020.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums uz kontu, kas 2020.gadā tika atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē.

2020.gada 15.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumi Nr.24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi”. Minētie noteikumi cita starpā nosaka piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, pieļaujamos izdevumus un ierobežojumus. Tāpat partijām noteikts pienākums ar piešķirto valsts finansējumu rīkoties lietderīgi, tas ir, mērķi jāsasniedz ar iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī īpašumā vai lietošanā iegūstamu mantu vai pakalpojumu iegādi par iespējami izdevīgāko cenu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savas kompetences ietvaros sekos līdzi lietderīgam valsts budžeta finansējuma izlietojumam un normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta izlietojuma ierobežojumu ievērošanai, tai skaitā pārbaudot, vai iegādātā lieta vai pakalpojums nav ekskluzīvs un atbilst tirgus vērtībai, piemērojot tiešo vai netiešo aprēķinu metodi. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sauks partiju pie administratīvās atbildības vai lems par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu.


Saskaņā ar 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2019.gada līdz 2022.gadam ir tiesīgas saņemt desmit politiskās partijas un to apvienības. Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam 2019.gadā politiskajām partijām un to apvienībām izmaksāts valsts budžeta finansējums:

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2019.gadā, EUR
PP „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”
118 653,07
118 653,07
PP „KPV LV”
85 387,44
85 387,44
PP „Jaunā konservatīvā partija”
81 432,74
81 432,74
PPA „Attīstībai/Par!”
72 196,35
72 196,35
PP „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
66 003,73
66 003,73
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
59 409,25
59 409,25
PPA „Jaunā VIENOTĪBA”
40 144,82
40 144,82
PPA „Latvijas Reģionu Apvienība”
24 862,78
24 862,78
PP „PROGRESĪVIE”
15 675,38
15 675,38
PP „Latvijas Krievu savienība”
19 179,94
0
PPA „Nacionālais bloks”
-
67 875,25*
Kopā
582 945,50
631 640,81

*2019.gada 20.jūnija Augstākās tiesas Senāta spriedums par 2014.gada aprīlī pārtrauktā valsts budžeta finansējuma izmaksu.


Saskaņā ar 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2015.gada līdz 2018.gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2015.-2018.gadā, EUR*
PP „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”
149 019,77
596 079,08
PP „Partija „VIENOTĪBA””
141 669,85
247 922,23
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
126 529,10
545 941,51
PP „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
107 612,57
430 450,28
PP „No sirds Latvijai”
44 389,91
177 559,64
PPA „Latvijas Reģionu Apvienība”
43 176,52
172 706,08
Kopā
612 397,72
2 170 658,82

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis lēmumu pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „VIENOTĪBA” sākot ar 2016.gada 15.oktobri, jo 2016.gada 6.oktobrī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2015.gada 1.jūlija lēmums par Partijas „VIENOTĪBA” saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2014.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai ziedojumiem 57 142,35 EUR apmērā, kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas.

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārejas noteikumu 26.punktā noteiktos apstākļus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks 2017.gada 8.decembrī pieņēmis lēmumu Zaļo un Zemnieku savienībai izmaksāt 2014.gada jūlijā pārtraukto valsts budžeta finansējumu 39 825,11 EUR apmērā.


Saskaņā ar 2011.gada 6.oktobrī Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētajiem 11.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2012.gada līdz 2014.gadam bija tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības

Politiskā partija
Piešķirtā valsts budžeta finansējuma gada summa, EUR
Izmaksāts valsts budžeta finansējums 2012.-2014.gadā, EUR*
PPA „Saskaņas Centrs”
184 923,53
554 770,60
PP „Zatlera Reformu partija” (mainīts nosaukums uz „Reformu partija”)
135 781,81
169 727,26
PPA „Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība” (mainīts nosaukums uz „Jaunā VIENOTĪBA”)
122 767,51
368 302,55
PPA „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (mainīts nosaukums uz „Nacionālais bloks”)
90 500,34
203 625,76
PPA „Zaļo un Zemnieku savienība”
79 650,23
199 125,56
PP „Šlesera Reformu partija LPP/LC” (mainīts nosaukums uz „Partija „LPP/LC””)
15 744,79
0
Kopā
629 368,22
1 495 551,73

*Konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 3 pantā noteiktos apstākļus, kas nepieļauj turpmāku valsts budžeta finansējuma saņemšanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņēmis sekojošus lēmumus:

  • 2012. gada janvārī pārtraukt valsts budžeta finansējuma izmaksu Partijai „LPP/LC” sākot ar 2012.gada 15.janvāri, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
  • 2013. gada maijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Reformu partijai sākot ar 2013.gada 15.aprīli sakarā ar to, ka 2013.gada 12.aprīlī stājās spēkā KNAB priekšnieka 2012.gada 1.jūnija lēmums par Reformu partijas saukšanu pie administratīvās atbildības saistībā ar 2011.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem 38 048 latu apmērā,
  • 2014. gada aprīlī pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Nacionālajam blokam sākot ar 2014.gada 15.aprīli, jo tā ir izbeigusi savu darbību,
  • 2014. gada jūlijā pārtraukt piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu Zaļo un Zemnieku savienībai sākot ar 2014.gada 15.jūliju sakarā ar to, ka partiju apvienība bija pretlikumīgi izlietojusi valsts budžeta finansējumu 2012.gadā un lēmums ir stājies spēkā.