Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statuss

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai, aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Ministru kabinets institucionālo pārraudzību īsteno ar Ministru prezidenta starpniecību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā darbībā ievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus.

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības sākumu tiek uzskatīts 2002. gada 10. oktobris, kad Saeima amatā iecēla pirmo iestādes priekšnieku.

Saeima 2017. gada 15. jūnijā iecēla Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā Jēkabu Straumi. 2022. gada 9. jūnijā Saeima iecēla J. Straumi priekšnieka amatā uz otru piecu gadu termiņu.

Misija

Mēs vēršamies pret korupciju ar likuma spēku un sabiedrības atbalstu, lai panāktu amatpersonām uzticētās varas godprātīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs.

Vadība

Iestādes vadība
Skatīt vairāk

Struktūra

Iestādes struktūra
Skatīt vairāk

Darbības jomas

Iestādes darbības jomas
Skatīt vairāk

Budžets

Iestādes budžets
Skatīt vairāk

Normatīvie akti

Iestādes darbību regulējošie tiesību akti
Skatīt vairāk

Logotips un sauklis

Iestādes logotips un sauklis
Skatīt vairāk

Vēsture

Iestādes vēsture
Skatīt vairāk

Darbības stratēģija

Iestādes darbības stratēģija
Skatīt vairāk