Logo

KNAB Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros ir saņēmis atbalstu projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” īstenošanai.

Projekta ietvaros līdz 2022.gada 31.decembrim paredzēts īstenot trīs nozīmīgas aktivitātes: tiešsaistes ziņošanas platformas izveidi ziņošanai par biroja kompetences jautājumiem, organizēt divas apjomīgas sociālās kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par korupcijas izpausmes veidiem un nepieciešamību ziņot par novērotajiem pārkāpumiem, kā arī īstenot pasākumus KNAB izmeklēšanas un analītiskās kapacitātes stiprināšanai.

Papildus informācija par EEZ finanšu instrumentu pieejama šeit: https://www.iem.gov.lv/lv/eiropas-ekonomikas-zonas-eez-finansu-instruments-2014-2021

KNAB ir īstenojis šādus projektus:

  • Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) administrētās finanšu programmas “Hercule III” ietvaros - 1 projekts 2014. gadā, 1 projekts 2015. gadā
  • Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) administrētās finanšu programmas “Hercule II” ietvaros - 3 projekti no 2007.-2014. gadam
  • Pasaules Bankas projekts "Korupcijas apkarošanā iesaistīto institūciju stiprināšana", 2006.g.