Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvā padome izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padomes uzdevums ir veicināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas par aktuāliem jautājumiem.

2021. gada 25. februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts domnīcas PROVIDUS asociētais pētnieks Valts Kalniņš. Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece ir Latvijas Juristu apvienības valdes locekle Kitija Bite, kas vietnieces amatā ievēlēta 2018. gada 22. novembrī.

Sabiedriski konsultatīvā padome savu darbību sāka 2004. gadā, un tajā darbojas nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Sabiedriski konsultatīvās padomes sagatavotās rekomendācijas