Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvā padome izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padomes uzdevums ir veicināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas par aktuāliem jautājumiem.

2021. gada 25. februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēts domnīcas PROVIDUS asociētais pētnieks Valts Kalniņš. Sabiedriski konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece ir Latvijas Juristu apvienības valdes locekle Kitija Bite, kas vietnieces amatā ievēlēta 2018. gada 22. novembrī.

Sabiedriski konsultatīvā padome savu darbību sāka 2004. gadā, un tajā darbojas nevalstisko organizāciju pārstāvji.

KNAB Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēžu darba kārtības

2006.gads 2007.gads 2008.gads
 
2009.gads
 
 
32.sēdes darba kārtība 2010.gads
 
 
   
   
2011.gads 2013.gads 2015.gads
   
   
   
     
2012.gads 2014.gads 2016.gads
 
   
     
2017. gads 2018.gads  
 
   
   

Sabiedriski konsultatīvās padomes sagatavotās rekomendācijas