Izglītošanas jomā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzdevums ir veicināt sabiedrības informētību par korupcijas negatīvajām sekām. Šajā nolūkā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izvērtē sabiedrības un amatpersonu zināšanas un izpratni pretkorupcijas jautājumos un, balstoties uz rezultātiem, veic izglītošanas pasākumus tādās jomās kā pretkorupcijas likumdošana, iestāžu veiktie korupcijas novēršanas profilaktiskie pasākumi un ētika; informē sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajām korupcijas lietām, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja funkcijas sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā:

  • informēt sabiedrību par korupcijas attīstības tendencēm un atklātajiem korupcijas gadījumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanai un apkarošanai;
  • izstrādāt un ieviest sabiedrisko attiecību stratēģiju;
  • izglītot sabiedrību tiesību un ētikas jomā;
  • veikt sabiedriskās domas izpēti un analīzi.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saikne ar sabiedrību tiek īstenota, gan informējot par atklātajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, gan iesaistot nevalstisko sektoru un rīkojot dažādas diskusijas, gan organizējot mācību seminārus dažādām mērķauditorijām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs gatavo paziņojumus presei un izglītojošos materiālus, organizē izglītojošus un informatīvus seminārus, kā arī uzstājas ar lekcijām.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkotajiem izglītošanas pasākumiem un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par izglītošanas jomu, lūdzu, sazinieties ar Pirmās pārvaldes Otrās nodaļas pārstāvi Intu Nolli (tālr.:+371 67356189; e-pasts: inta.nolle@knab.gov.lv)

Pretkorupcijas mācības

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piedāvātās mācību iespējas
Skatīt vairāk

Testi

Zināšanu pārbaudes testi par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem
Skatīt vairāk