1. Par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem valsts amatpersonu darbībās, t.sk.:

  • kukuļa pieprasīšanu, izspiešanu, ņemšanu, piesavināšanos un došanu;
  • starpniecību kukuļošanā;
  • valsts amatpersonas bezdarbību mantkārīgā nolūkā;
  • dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā;
  • dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā;
  • valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu;
  • neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos;
  • tirgošanos ar ietekmi.

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana

2. Par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, tostarp valsts amatpersonu funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā un neatļautu amata savienošanu.

Valsts amatpersonu darbības kontrole

3. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās politisko partiju finansēšanas kārtības, ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, tostarp nelikumīgu partiju finansēšanu, kā arī politiskajām partijām noteikto pienākumu nepildīšanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam iespējams ziņot arī par Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu, t.sk. administratīvo resursu izmantošanu. 

Politisko partiju finansēšanas kontrole

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzība pirms Saeimas, pašvaldību domju, Eiropas Parlamenta vēlēšanām