Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija stājās spēkā 2005. gadā, un tā ir vienīgais universālais tiesiski saistošais pretkorupcijas instruments pasaulē.

Pretkorupcijas konvencijas Dalībvalstu konference ir politikas veidošanas instruments. Tajā piedalās visas dalībvalstis, kas parakstījušas Pretkorupcijas konvenciju un tās uzdevums ir atbalstīt dalībvalstis Konvencijas ieviešanā, veikt tās ieviešanas novērtējumus, sniegt turpmākas norādes un palīdzību ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas birojam attīstīt un ieviest pretkorupcijas aktivitātes.

ANO Konvencijas ieviešanu uzrauga Ieviešanas pārskata mehānisms, kas ir savstarpējas novērtēšanas process. Latvija 2014. gadā pabeidza pirmo Konvencijas ieviešanas novērtēšanas ciklu. 2020. gadā Latvija iesniedza informāciju otrā novērtēšanas cikla ietvaros.