Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto kārtību preses izdevumu un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem internetā vai publiskās vietās ir pienākums visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam noteikt un nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam publiskošanai iestādes tīmekļa vietnē priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus. Reklāmas izcenojumi elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos atbilstoši kompetencei jānosūta Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei.

Ja reklāmas izvietotāji šos izcenojumus nav nosūtījuši publiskošanai noteiktā termiņā, tiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. Tāpat aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts publiskotajos izcenojumos.

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumi 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Reklāmas pakalpojumu sniedzēju iesniegtie izcenojumi aģitācijas materiālu izvietošanai pilsētvidē:

 

Reklāmas pakalpojumu sniedzēju iesniegtie izcenojumi aģitācijas materiālu izvietošanai preses izdevumos un to elektroniskajās versijās: