Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta trešajā un septītajā daļā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē informāciju, kurā norādīts summas apmērs, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem pirms 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrajā daļā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē informāciju, kurā norādīts summas apmērs, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem reklāmas izvietošanai un labdarībai pirms 2022. gada 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) publicē priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēru, ko partijas drīkstēs tērēt pirms 11. septembrī plānotajām Rēzeknes novada un Varakļānu novada domes vēlēšanām. Ierobežotie izdevumi attiecas uz politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem.

Saskaņā ar KNAB aprēķiniem, ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt Rēzeknes novadā, tā kopumā minētajām izdevumu pozīcijām drīkstēs tērēt līdz 11 797,69 eiro, savukārt Varakļānu novadā – līdz 1 214,59 eiro. Ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt abos novados, tā drīkstēs politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem un dāvinājumiem izlietot kopumā 13 012,28 eiro. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie izdevumi.

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pārceltajām Rēzeknes novada un Varakļānu novada domes vēlēšanām sākās 4. jūnijā un ilgs līdz vēlēšanu dienai – 11. septembrim. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā noteikti stingri aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu, kas par maksu publicēti elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, preses izdevumos, publiskajās vietās un internetā.

Vienlaikus KNAB norāda, ka politiskajām partijām ieņēmumi un izdevumi, kas radušies par priekšvēlēšanu aģitāciju Rēzeknes un Varakļānu novadā pirms 5. jūnijā aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām, jānorāda līdz 5. jūlijam KNAB iesniedzamajā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā.

Savukārt partijām, kas iesniegs deputātu kandidātu sarakstus 11. septembra Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanām, ieņēmumi un izdevumi, kas radušies šajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jānorāda līdz 11. oktobrim KNAB iesniedzamajā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā.

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu aģitācijas limitiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aprēķinājis priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēru katrā Latvijas pašvaldībā, ko politiskās partijas drīkstēs tērēt pirms 2021. gada 5. jūnijā plānotajām pašvaldību vēlēšanām. Ierobežotie izdevumi attiecas uz politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem.

Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie izdevumi. Saskaņā ar KNAB aprēķiniem, ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt visā Latvijas teritorijā, tad maksimālais priekšvēlēšanu aģitācijas apmērs, ko tā drīkst izlietot minētajiem mērķiem, ir 439 322,62 eiro.

Neatkarīgi no pašvaldības personas, kas nav saistītas ar politiskajām partijām un to apvienībām, priekšvēlēšanu aģitācijai par partijām un deputātu kandidātiem drīkstēs izmantot līdzekļus, kas nepārsniegs 15 nākamajā gadā noteikto minimālo mēnešalgu apmēru. Šīm personām aģitācijas ierobežojumi attiecas uz reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem, dāvinājumiem, kā arī pasta pakalpojumiem.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka 120 dienu garais priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 2021. gada 6. februārī un ilgs līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam.

KNAB atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir stingri aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu, kas par maksu publicēti elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, preses izdevumos, publiskajās vietās un internetā. Aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, ir atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz nākamā gada 7. janvārim būs KNAB un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei deklarējuši priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus.

KNAB aprēķinus par partiju maksimālo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru pirms nākamgad plānotajām pašvaldību vēlēšanām veica, balstoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšana likuma 8. 4 pantā minēto metodoloģiju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju par pašvaldību sarakstu.

Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrajā daļā noteikto, ir sagatavota informācija, kurā norādīts summas apmērs, kādu drīkst izlietot 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu un labdarībai.

Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta trešajā un septītajā daļā noteikto, ir sagatavota informācija, kurā norādīti summu apmēri, kādus drīkst izlietot 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu priekšvēlēšanu izdevumiem.

Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā daļā noteikto, ir sagatavota informācija, kurā norādītas summu apmēri, kādus drīkst izlietot 2018.gada Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu izdevumiem.

Pamatojoties uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrajā daļā noteikto, ir sagatavota informācija, kurā norādītas summu apmēri, kādus drīkst izlietot 2017.gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu izdevumiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par likumā noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu priekšvēlēšanu periodā pirms 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām (no 25. janvāra līdz 24. maijam).

Politiskā partija vai to apvienība priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 317 247,82 eiro.

Šie ierobežojumi attiecas uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par likumā noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu priekšvēlēšanu periodā pirms 2014.gada Saeimas vēlēšanām (no 7. jūnija līdz 4. oktobrim):

 • ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām visos vēlēšanu apgabalos, tad priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 422 997,09 eiro.
 • ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tad priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot, kas nepārsniedz:
  • Rīgā - 126 220,29 eiro;
  • Vidzemē - 112 089,29 eiro;
  • Latgalē - 64 886,49 eiro;
  • Kurzemē - 56 118,49 eiro;
  • Zemgalē - 63 682,53 eiro.

Šie ierobežojumi attiecas uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par likumā noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu 2013.gada priekšvēlēšanu aģitācijas periodā (laika posmā no 2.februāra līdz 1.jūnijam):

 • politiskā partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām, attiecīgās domes priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 18,56 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanās;
 • ja politiskā partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus vairāku pašvaldību domju vēlēšanām, visu šo domju priekšvēlēšanu izdevumiem kopā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 18,56 santīmus uz katru attiecīgās pašvaldības domes vēlētāju iepriekšējās domes vēlēšanās.

Šie ierobežojumi attiecas uz politisko partiju priekšvēlēšanu izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi nav noteikti sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu, tos norādot pa atsevišķiem veidiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem 2012.gadā.

 • politiskā partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem 2012.gadā drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja partija vai to apvienība iesniedz savu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu apgabalos - summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās;
 • politiskā partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām, attiecīgās domes priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 35,60 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes vēlēšanās;
 • politiskā partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 13,35 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

Šie ierobežojumi attiecas uz izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Savukārt minētie priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītajā daļā noteikto, KNAB savā mājaslapā internetā publicē informāciju par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem 2011.gadā.

 • Partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 36,88 santīmus uz vienu vēlētāju;
 • Partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām, attiecīgās domes priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 36,88 santīmus uz vienu vēlētāju;
 • Partija vai to apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 13,83 santīmus uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

Šie ierobežojumi attiecas uz izdevumiem par:

 • reklāmas izvietošanu;
 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Savukārt minētie priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem:

 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.

Saskaņā ar likumā noteikto pienākumu KNAB savā mājaslapā internetā publicējis summas apmēru, kādu pašvaldības domes vēlēšanām drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem, kuriem noteikti ierobežojumi:

 • par reklāmas izvietošanu;
 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Ja partija vai to reģistrēta vai nereģistrēta apvienība iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Mērsraga novada domes un Rojas novada domes vēlēšanām, tad minētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 1 932,86 latus, ja tikai atsevišķos, tad attiecīgi Mērsraga novadā – 568,67 latus un Rojas novadā – 1 364,19 latus.

Savukārt ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem priekšvēlēšanu izdevumiem:

 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.

Saskaņā ar likumā noteikto pienākumu KNAB savā mājaslapā internetā publicējis summas apmēru, kādu 2010.gada priekšvēlēšanu periodā (laika posmā no 5.jūnija līdz 2.oktobrim) partijas drīkstēs izlietot ar vēlēšanu kampaņu saistītiem izdevumiem, kuriem noteikti ierobežojumi:

 • par reklāmas izvietošanu;
 • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
 • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Ja partija iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu visos piecos vēlēšanu apgabalos, tad minētie izdevumi nedrīkst pārsniegt 571 211,72 latus, ja tikai atsevišķos, tad attiecīgi Rīgā – 166 934,95 latus, Vidzemē – 148 062,73 latus, Latgalē – 92 149,25 latus, Kurzemē – 77 087,19 latus un Zemgalē – 86 977,59 latus.

Savukārt ierobežojumi neattiecas uz sekojošiem priekšvēlēšanu izdevumiem:

 • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
 • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
 • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
 • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
 • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta septītā daļa nosaka, ka ik gadu KNAB savā mājaslapā internetā publicē informatīvu paziņojumu, kurā norāda šajā pantā minētās summas apmēru, kādu drīkst izlietot priekšvēlēšanu izdevumiem uz vienu vēlētāju.

 • Politiskā partija vai politisko organizāciju (partiju) reģistrēta vai nereģistrēta apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, attiecīgās domes (padomes) priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0008, uz katru velētāju iepriekšējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) velēšanās.
 • Politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta velēšanām, priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0003, uz katru velētāju iepriekšējās Saeimas velēšanās.
  Saskaņā ar Pārejas noteikumu 11.punktu 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta velēšanām 8.4 panta trešajā daļā minētā koeficienta 0,0003 vietā piemēro koeficientu 0,00015.