(atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumu Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", 19.8.1. punktam)

(atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" 1. pielikumam)

(atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" 3. pielikumam)